Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Comisii

 Comisii


C O M P O N E N T A

comisiilor de specialitate

 

 1. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, fond funciar, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura:                       

 1. ȘUTEU MIRCEA-RĂZVAN
 2. BAL CRISTINA-ANGELA
 3. STOICA GHEORGHE
 4. STOICA VALERIU
 5. BLUMHAGHEL ARTUR-VALER

2. Comisia pentru invatamant, cultura, sanatate, protectie sociala, activitati sportive si de agrement:           

 1. VOICA TIBERIU
 2. STEICI MARIUS-SILVIU
 3. STOICA VALERIU
 4. OROIAN CĂLIN-PAUL
 5. PASCU LIVIU-VIOREL

 3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatii cetatenilor:                         

 1. ANUCUŢA ŞOFRONICĂ-TOMIŢĂ
 2. ASAN MÂRCELA-ELENA
 3. DUGACI CARMEN
 4. PASCU LIVIU- VIOREL
 5. STOICA GHEORGHE

4. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert:

 1. BOZDOG DANIELA
 2. HAŢEGAN PAVEL
 3. POTOPEA ELENA-SILVIA
 4. VANĂ MARIANA
 5. DOSAN VERONICA

 

 Contact

Primaria Orasului Simeria

 Adresa:
Str. Avram Iancu nr.23, cod postal 335900

Telefon:
0254.260005

Fax:
0254.260050

 

 Program

Program cu publicul:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Registratura:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Audiente:
Primar - Joi, ora: 09:00
Viceprimar - Marti, ora: 09:00
Secretar - Miercuri, ora: 10:00Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.