Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 Componența Consililului local al orașului Simeria

Componența comisiilor de specialitate

  1. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului, fond funciar, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura:
  2. Comisia pentru invatamant, cultura, sanatate, protectie sociala, activitati sportive si de agrement:
  3. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatii cetatenilor:
  4. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert:

 
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.