Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 Componența Consiliului local al orașului Simeria

BĂLĂCEANU ȘTEFAN-FELIX
PSD
BOZDOG DANIELA
PNL
BUCOVANU MARIUS-OVIDIU
U.S.R.
CĂLUGĂR-MĂRGINEAN VALER
P.N.L.
CERNESCU MARIOARA
P.S.D.
GLAVU ANGELICA-DANIELA
P.S.D.
GRAUR ANDREI-GEORGE
U.S.R.
HAŢEGAN PAVEL
PNL
MLADIN ADRIAN-IONEL
P.S.D.
MOCAN DORIN-IOAN
PRO ROMANIA
NICOLA DANIEL
U.S.R.
OROIAN CĂLIN-PAUL
P.S.D.
PASCU ELENA-MARIA
P.S.D.
RÎȘTEIU EMIL-IOAN
PRO ROMANIA
ROTARIU VIOREL-ADELIN
PRO ROMANIA
SARAFINCEAN MARIUS
PRO ROMANIA
STEICI MARIUS-SILVIU
PNL

Componența comisiilor de specialitate

  1. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, fond funciar, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.
  2. Comisia pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement:
  3. Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor:
  4. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ:

 
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.