Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

MĂSURI DE PREVENIREA INCENDIILOR PE TIMPUL SEZONULUI RECE

Sezonul rece constituie un motiv de veselie prin bucuriile pe care le aduc sărbătorile de iarnă, dar în acelaşi timp şi un motiv de îngrijorare datorită numărului mare de incendii care se manifestă în această perioadă la locuinţe şi gospodăriile cetăţeneşti.

STIMAȚI CETĂŢENI! pentru prevenirea acestor evenimente neplăcute, cu consecinţe devastatoare prin pagubele pe care le produc și/sau pierderile de vieţi omeneşti, în scopul creşterii gradului de protecţie a locuinţelor şi gospodăriilor, dovediţi conştiinciozitate şi responsabilitate în respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor.

Exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de căldură

 • înainte de folosire, sobele vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparate;
 • în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de cel puţin 0,70 x 0,50m;
 • se interzice utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau neizolate corespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;
 • se interzice aprinderea focului în sobe prin turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;
 • se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropierea lor;
 • sobele vor fi supravegheate permanent pe timpul funcţionării;
 • cenuşa rezultată se va evacua într-un loc amenajat în acest scop (groapă), iar resturile de jar vor fi stinse complet;
 • se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite;
 • se interzice folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobelor.

Exploatarea coşurilor de evacuare a fumului

 • coşurile, burlanele şi canalele de fum vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi reparare premergător sezonului rece şi ori de câte ori este nevoie;
 • coşurile de fum trebuie să depășească coama (partea cea mai înaltă a acoperișului) cu cel puțin 0,4 m;
 • în podurile caselor, coşurile de fum vor fi obligatoriu tencuite pentru a nu prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă în zona lor sunt materiale combustibile;
 • coşurile de fum care traversează un perete sau un tavan din material combustibil, trebuie echipate cu o manşetă de protecţie şi/sau un separator, pentru a menţine distanţa corespunzătoare în raport cu materiale combustibile sau, în cazul pereţilor cu goluri, pentru a cuprinde orice umplutură;
 • coşurile aflate în apropierea materialelor combustibile (depozite de furaje, păduri etc.) sau cele situate pe acoperişuri combustibile, vor fi prevăzute cu site sau grătare pentru reţinerea scânteilor.

Exploatarea afumătorilor

 • se interzice amplasarea afumătorilor în poduri, magazii, garaje, şure;
 • afumătorile se confecționează din zidarii de caramidă si materiale incombustibile și se amplasează independent de celelalte construcții din gospodarie;
 • afumătorile vor fi în permanenţă supravegheate.

Exploatarea centralelor termice

 • se interzice obturarea deschiderilor (gurilor) de aerisire a încăperilor în care sunt montate central termice;
 • se interzice depozitarea sau accesul persoanelor cu materiale sau substanţe inflamabile în încăperile în care sunt amplasate centralele termice;
 • se interzice accesul copiilor sau persoanelor neautorizate la exploatarea centralelor termice;
 • în cazul oricăror defecţiuni sau dereglări se va apela la unităţi de service autorizate;
 • centralele termice se vor verifica periodic cel puţin o dată la 2 ani de persoane juridice (autorizate ISCIR).

Jocul copiilor cu focul

 • se interzice lăsarea copiilor singuri în casă în timp ce arde focul în sobă;
 • nu lăsaţi la îndemâna copiilor brichete, chibrituri, lumânări, etc.;
 • nu lăsaţi copiii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite, lămpi cu petrol, etc.).

Exploatarea instalaţiilor electrice

  • se     interzice     folosirea     instalaţiilor electrice cu defecţiuni sau improvizaţii;
  • se interzice lăsarea nesupravegheată a fierului de călcat, reşoului sau radiatorului aflat în funcţiune;
  • se interzice cuplarea la o singură priză a mai multor consumatori de energie;
  • se interzice folosirea în tablourile electrice a siguranţelor  improvizate, având fuzibilul înlocuit cu liţă sau sârmă;
  • se interzice introducerea conductoarelor electrice, fără ştecher, direct înprize;
  • se interzice efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii  la instalaţiile electrice de către personal necalificat şi neautorizat.

Pomul de iarnă

 • pomul se va aşeza departe de sobele în care se face foc, de calorifere, de alte aparate de încălzire;
 • se va lăsa distanţă faţă de perdele, draperii, pereţi acoperiţi cu tapet sau ţesături;
 • sub pomul de iarnă nu se vor aşeza lucruri care se aprind sau ard uşor;
 • se interzice lăsarea aprinsă a instalaţiei de iluminat în perioadele de timp când nu sunt persoane în încăperea respectivă, sau pe timpul nopţii(odihnei);
 • ghirlandele luminoase vor avea contacte perfecte cu sursa de energie astfel încât să fie exclusă producerea unor scurtcircuite sau scântei;
 • folosirea lumânarilor aprinse este interzisă.

Jocurile de artificii

  • comercializarea și folosirea în public a articolelor pirotehnice se poate face doar în condițiile respectării prevederilor legale, de către persoane autorizate;
  • organizarea jocurilor de artificii se va face cu respectarea prevederilor legale, referitoare la obținerea autorizațiilor și acordurilor necesare.

Sursa: Isu “IANCU DE HUNEDOARA” Hunedoara
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.