Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Pag1-1
Direcția de Asistență Socială (DAS)

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Legislaţie

 • LEGE nr. 292/2011
  • Emitent: PARLAMENTUL
  • Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 20 decembrie 2011
  • Data intrării în vigoare: 23-12-2011
 • HOTĂRÂRE nr. 797 din 8 noiembrie 2017
  • Emitent: Guvernul
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 920 din 23 noiembrie 2017
  • REGULAMENT-CADRU de organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor şi oraşelor
  • Data intrării în vigoare: 18 Iunie 2018
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019
  • Emitent: Guvernul
  • Publicat în: Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019
  • Data intrării în vigoare: 05 Iulie 2019Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.