Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 Turism

Viziunea globală a dezvoltării turismului românesc, în contextul contribuţiei la economia naţională, a impus atenţiei faptul că turismul va deveni o ramură prioritară în interdependenţă cu celelalte ramuri şi sisteme economico sociale.Judeţul Hunedoara,

traversat de paralela de 46 grade latitudine nordică şi de meridianul de 23 grade longitudine estică, este situat în partea central-vestică a României, în sud-vestul Transilvaniei, unde Munţii Apuseni se întâlnesc cu Carpaţii Meridionali şi se învecinează la vest cu Banatul ( judeţele Timiş, Arad, Caraş Severin), la sud cu Oltenia (judeţele Gorj şi Vâlcea), la est cu judeţul Alba.

Frumuseţea şi varietatea cadrului natural, precum şi bogăţia elementelor cu caracter cultural (artistic, etnografic, istoric) conferă judeţului Hunedoara un potenţial turistic remarcabil şi o piaţă turistică în dezvoltare.

Câteva zone importante din cadrul judeţului posedă o piaţă turistică cu un potenţial de dezvoltare a turismului, obiectivele fiind grupate în 6 zone principale astfel:

 • zona 1. Depresiunea Petroşani - Munţii Parâng - Munţii Retezat;
 • zona 2. Haţeg;
 • zona 3. Hunedoara - Călan - Ţintul Pădurenilor;
 • zona 4. culoarul Mureşului;
 • zona 5. Geoagiu - Orăştie;
 • zona 6. Vaţa de Jos - Brad.


Orasul Simeria.

Simeria se află la o distanţă de 17 km de Hunedoara şi 10 km de Deva, fiind un important nod de cale ferată şi rutier.

Simeria (numele localităţii vine de la denumirea iniţială de Sânmăria adică "Sfânta Maria") este un oraş cu o populaţie de 12.316 de locuitori, este aşezat în lunca Mureşului, unde se varsă şi râul Strei, între munţii Apuseni şi Retezat.
Ţinut dacic, este aproape de vechile cetăţi şi capitala Daciei din munţii Orăştiei, Sarmizegetusa Regia.

Oraşul prezintă potenţial turistic şi o piaţă turistică în formare.

Poziţia geografică favorizează dezvoltarea turismului, prin diversitatea peisajului (parc dendrologic, dealuri, valea Mureşului, valea Streiului), resursele naturale sunt mari, posibilitate de realizare de drumeţii, capacitatea teritoriului de a susţine mai multe tipuri de turism, se poate dezvolta ecoturismul şi producerea brandului local Arboretumul cu includerea oraşului Simeria în circuitele turistice.

Oraşul are ca obiective de interes turistic şi bisericile, sit arheologic şi tradiţii populare care îmbracă forme aparte, manifestări artistice şi culturale.

Printre obiectivele turistice din zonă se remarcă:Arboretumul Simeria şi Măgura UroiuluiArboretumul Simeria.

Este situat pe malul râului Mureş şi se întinde pe o suprafaţă de 70 ha, este un monument naţional reprezentativ în arta parcurilor, aici fiind cea mai veche şi mai valoroasă colecţie de plante lemnoase exotice şi autohtone din România.

La începutul secolului al XVIII - lea În satul Biscaria (Simeria de astăzi) în jurul castelului Gyulay a fost înfiinţat acest parc, totul a început cu aleea cu castani, apoi colecţia dendrologică a parcului s-a îmbogăţit cu sute de specii de arbori, astăzi în parc există peste 2165 de specii diferite de plante şi arbori exotici, fiind un unicat în această parte a Europei, din anul 1954 fiind declarat monument al naturii.

Descrierea acestui minunat parc dendrologic o găsiţi în pagina ARBORETUMUL SIMERIA

Arboretumul este un produs turistic care trebuie exploatat în favoarea comunităţii locale.Măgura Uroiului - "Căciula Dacilor".

Se află pe teritoriul orasului Simeria, lângă drumul judetean DJ107 Simeria - Rapolt - Geoagiu, la 0,5 km de localitatea Uroi, partea stânga a şoselei.

Rezervaţia Naturală Măgura Uroiului, un deal situat deasupra luncii Mureşului, este arie naturală protejată de interes naţional, de tip geologic şi natural, aici este zona perfectă de lansare a parapantiştilor.

Măgura Uroiului este unul dintre locurile turistice ce trebuie vizitate în judeţul Hunedoara, situat la poalele Munţilor Apuseni, cu o altitudine de 329 m, este un con vulcanic format cu milioane de ani în urmă, aici se găsesc minerale rare concentrate pe o arie relativ restrânsă, considerat de geologi ca un sit unic în ţară şi pe continent.Turismul contribuie şi la refacerea capacităţii fizice şi psihice a oamenilor, iar vizitarea unei zone îi oferă turistului posibilitatea de a dobândi noi cunoştinţe de geografie, istorie, ştiinţele naturii etc.

Trasee turistice ce se pot desfăşura prin includerea oraşului Simeria în circuitul de agrement:

 • Orăştie - Simeria (Arboretumul) - Deva - Hunedoara
 • Deva - Hunedora (Castelul Huniazilor) - Simeria (Arboretumul)
 • Deva (Muzeul Arheologic, Muzeul de Ştiinţele Naturii) - Simeria (Arboretumul);
 • Orăştie - Geoagiu Băi (staţiunea balneo - climaterică) - Simeria;
 • Hunedoara - Simeria - Geoagiu Băi - Cetăţile dacice: Sarmisegetuza Regia (Grădiştea Muncelului).

Tipurile şi formele de turism care se pot practica în zona Simeria şi judeţul Hunedoara sunt numeroase şi se îmbină foarte mult, având un aspect pozitiv dar care presupune multă atenţie şi o selectare în prezentarea şi promovarea produselor turistice locale.


--- extras din materialul realizat de Rot Mircea Cristian - consilier local - turism ---
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.