Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 Buget


  1. Buget de venituri si cheltuieli


  2. Execuție bugetară


  3. Situația lunară a plăților (execuție bugetară)

    2020 IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC
    2019 IAN FEB MAR APR MAI IUN IUN AUG SEP OCT NOV DEC
  4. Situatia drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative

    pentru anul:Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.