Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

Directia de Asistenta Sociala Simeria -Anunt privind evaluarea nevoilor de servicii de ingrijiri la domiciliu din Unitatea Administrativ Teritoriala a orasului Simeria

Corp

ÎN ATENŢIA FACTORILOR INTERESAŢI,

     În perioada decembrie 2017 - ianuarie 2018, D.A.S. îşi propune să facă evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice aflate în dificultate, în vederea înfiinţării unor servicii de îngrijire la domiciliu în anul 2018.

     În  acest sens, vă rugăm să ne sprijiniţi în vederea identificării persoanelor vârstnice şi a persoanelor în dificultate, aflate în evidenţa dumneavoastră, care nu au capacitatea de a se îngriji singure şi consideraţi că au nevoie de sprijin la domiciliu (social şi medical). Lista persoanelor identificate va cuprinde cel puţin : numele, prenumele, adresa şi eventual persoana de contact (adresă/ telefon).

     În  continuare, personalul D.A.S. va vizita la domiciliu fiecare persoană identificată, în vederea evaluării socio-psiho-medicale.

     Vă mulţumim pentru colaborare,

                      Primar,                                       Director executiv D.A.S.

                  Emil RÎŞTEIU                                  Adrian Iacob PINTEA

Expiră

Atașări
Anunt ingrijiri la domiciliu.pdf    
Creat la 08.12.2017 10:15 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 08.12.2017 10:15 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.