Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

CONSULTARE PUBLICĂ-Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Simeria.

Corp

ANUNŢ

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se spune consultării publice Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare în parcările de reşedinţă din oraşul Simeria.

     Proiectul poate fi consultat la sediul Primăriei oraşului Simeria Serviciul Strategii, Dezvoltare Locală, Proiecte - Compartiment Administrare Patrimoniu, precum şi pe site-ul propriu al instituţiei la adresa www.primariasimeria.ro secţiunea „Transparenţa decizională".

     Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare se pot depune în scris la sediul Primăriei oraşului Simeria, prin poştă la adresa: Simeria, str. Avram Iancu, nr. 23, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa prim.simeria@smart.com.ro. până la data de 04.01.2018.

         Primar,                                    Secretar,

         RÎȘTEIU Emil-Ioan                   jr TODOR Nicolae Adrian

Expiră

Atașări
Creat la 11.12.2017 22:03 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 11.12.2017 22:04 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.