Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

CONSULTARE PUBLICA Proiecte de hotarari privind aprobarea bugetelor pentru anul 2018

Corp

ANUNŢ

     In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, aducem la cunoştinţa publica anunţul de intenţie referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului pentru Clubul Sportiv CFR Simeria pe anul 2018, a proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului pentru Centru Cultural si de Creaţie al oraşului Simeria pe anul 2018, a proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de autofinantate al oraşului Simeria pe anul 2018, a proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului bugetul local al oraşului Simeria pentru anul 2018.

     In contextul dispoziţiilor legale menţionate anterior va prezentam structura proiectelor de buget ale Clubului Sportiv CFR Simeria, Centrului Cultural si de Creaţie al oraşului Simeria , al bugetului de autofinantate cat si al bugetului local al oraşului Simeria, pentrul anul 2018 pe resurse si destinaţii, care au fost afişate la sediul propriu al Primăriei oraşului Simeria , strada Avram lancu, nr. 23 si publicate pe site-ul Primăriei Simeria, www.primariasimeria.ro.

     Persoanele interesate, asociaţiile de afaceri, alte asociaţii legal constituite pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectele de bugete mai sus menţionate, la sediul Primăriei oraşului Simeria, Direcţia Economica, in format electronic pe adresa de mail prim.simeria@smart.com.ro, sau prin fax la nr. 0254260050 pana la data de 02.02.2018.

     Materialele transmise vor purta menţiunea : „Recomandare la proiectele de buget pentru anul 2018."

PRIMAR,

RÎȘTEIU EMIL IOAN

Expiră

Atașări
Creat la 19.01.2018 16:05 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 19.01.2018 16:05 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.