Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

Informare publică - Persoana desemnată pentru acordarea asistenței în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterea declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

Corp

Proces verbal de afișare

     Conform Ordinului comun al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice nr. 4735/7.05.2018, art.2 alin.3 coroborat cu art.2 alin.5, se aduce la cunoștiință publică că persoana desemnată pentru acordarea asistenței în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterea declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice este doamna Morar Angelica.

     Prezentul proces verbal a fost afișat atât la sediul instituției, cât și pe site-ul Primăriei orașului Simeria, la adresa www.primariasimeria.ro.

Data: 21.05.2018

Director executiv,

BLAGA Julieta-Catița

Expiră

Atașări
Adresa ANAF 21Mai2018.pdf    
Creat la 22.05.2018 8:37 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 22.05.2018 8:38 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.