Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

ANUNȚ - Concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante 30 Iulie 2018

Corp

ANUNŢ

Primăria oraşului Simeria, judeţul Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie de:

  • 1 post consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul compartimentului administraţie publica locala, autoritate tutelara, juridic, al aparatului de specialitate al primarului oraşului;
  • 1 post consilier, clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Serviciului Strategii, Dezvoltare Locala, Proiecte - Compartiment Proiecte al aparatului de specialitate al primarului oraşului Simeria.

Concursul se organizează la sediul Primăriei oraşului Simeria începând cu data de 30 iulie 2018, ora 10,00 - proba scrisa. Data si ora susţinerii probei interviu se va stabili in termen de maxim 5 zile lucratoare de la susţinerea probei scrise si va fi anunţata odata cu afişarea rezultatelor la proba scrisa.

Pentru detalii accesați pagina Primarie/Organizare/Cariera, rubrica Anunțuri.

PRIMAR,

RÎȘTEIU EMIL-IOAN

Expiră

Atașări
Creat la 27.06.2018 13:11 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 27.06.2018 13:11 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.