Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

RESURSE UMANR - Proces verbal de afisare rezultate la proba scrisa pentru concursul de recrutare a functiei poblice de consilier juridic 30 Iul 2018

Corp

PROCES-VERBAL

     Incheiat astazi 30.07.2018 ora 14:00 cu ocazia afisarii rezultatelor la proba scrisa pentru concursul de recrutare a funcţiei publice de execuţie de Consilier juridic, cls.I, grad asistent in cadrul compartimentului Administraţie publica locala, aut. tutelata, juridic

     Azi 30.07.2018 ora 14:00 sa afisat lista cu rezultatele la proba scrisa pentru concursul de recrutare a funcţiei publice de execuţie de Consilier juridic, cls.I, grad principal in cadrul compartimentului Administraţie publica locala, aut. tutelata, juridic, susţinut in data de 30.07.2017.

     In conformitate cu prevederile art.63 din H.G. nr.611/2008, cu modificările si completările ulterioare, după afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie impotriva punctajului obtinut la proba intrviu, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatelor.

     Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Fără titlu.png

Expiră

Atașări
Rezultate proba scrisa examen cons juridic 30Iul2018.pdf    
Creat la 30.07.2018 14:18 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 30.07.2018 14:18 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.