Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

RESURSE UMANE - Proces verbal de afisare a rezultatelor finale (nr. 9044/2018)

Corp

 

PROCES-VERBAL

încheiat azi 02.08.2018 cu ocazia afisarii rezultatelor concursului la proba interviu si rezultatele finale la concursul de recrutare a funcţiei publice de execuţie de Consilier juridic, cls.I, grad asistent in cadrul compartimentului Administraţie publica locala, aut. tutelata, juridic.

Azi, 02.08.2018 , ora 12:30 s-au afişat rezultatele la proba interviu si rezultatele finale la concursul de recrutare a funcţiei publice de execuţie de Consilier juridic, cls.I, grad asistent in cadrul Administraţie publica locala, aut. tutelata, juridic, susţinut in perioada de 30.07.2018-02.08.2018.

In conformitate cu prevederile art.63 din H.G. nr.611/2008, cu modificările si completările ulterioare, după afişarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie împotriva punctajului obtinut la proba interviu, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatelor.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Secretar comisie.png

Expiră

Atașări
Centralizator final rezultate concurs consilier juridic 02Aug2018.pdf    
PV 9044-2018 afisare rezultate proba interviu 02Aug2018.pdf    
Creat la 02.08.2018 13:04 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 02.08.2018 13:04 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.