Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

Administratie publica locala, autoritate tutelara, juridic- Anunț privind actualizarea delimitării Secţiilor de votare din oraşul Simeria, judeţul Hunedoara

Corp

​ANUNȚ

    Având în vedere Dispoziţia nr.118 /2014 privind delimitarea secţiilor de votare pentru alegerile europarlamentare;

     Ţinând cont de faptul că prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Simeria nr. 143/22.12.2016 privind aprobarea atribuirii denumirii unor străzi din oraşul Simeria a fost atribuită denumirea de “Aleea Trandafirilor” unei străzi nou înfiinţate;

     Văzând faptul că unele artere din orașul Simeria – Strada Avram Iancu (Strada 23 August), Strada 30 Decembrie și Şoseaua Naţională, au fost arondate la unele secții de votare prin mai multe delimitări create pe segmente şi/sau numere administrative, prin utilizarea tipului de filtrare ”doar numere pare”, ”doar numere impare” și/sau ”doar numărul precizat”, putând fi create segmente cu o singură delimitare, utilizând tipul de filtrare ”toate numerele” sau ”doar numere pare”;

     Văzând faptul că în delimitarea unor secții de votare există artere ale căror valabilitate a expirat în anul 2014 și adrese de pe unele artere ale căror valabilitate a expirat în anul 2014, ce nu sunt menționate în actele de identitate ale alegătorilor sau în dovezile de reşedință ale acestora (Strada Atelierului - cod arteră 29302, Strada 23 August și Strada 30 Decembrie), precum și faptul că în delimitarea secției de votare nr. 240, există adrese greșite de pe strada 1 Decembrie, pe care nu se emit acte de identitate,

     Luând în considerare dispoziţiile art. 4 lit.a), b) şi e) şi art. 7 din HOTĂRÂRE nr. 19 din 23 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora care prevede necesitatea emiterii de avize conforme, de către Direcţia management electoral, pentru modificarea delimitării secţiilor de votare în cazul apariţiei, desfiinţării sau redenumirii arterelor; emiterii de acte de identitate cuprinzând adrese de domiciliu noi; rectificării unor omisiuni sau erori privind elementele teritoriale arondate unei secţii de votare;

   precum şi dispoziţiile art. 7 alin. 1 conform căruia “Primarul unităţii administrativ-teritoriale transmite Autorităţii Electorale Permanente, prin poştă, fax sau e-mail, proiectul de dispoziţie privind modificarea delimitării secţiilor de votare şi a sediilor acestora”.

   În consecinţă, s-a emis Dispoziția nr.360/2018 privind modificarea Dispoziţiei primarului nr.118 /2014 privind delimitarea secţiilor de votare pentru alegerile europarlamentare prin actualizarea delimitării Secţiilor de votare  din oraşul Simeria, judeţul Hunedoara.

Expiră

Atașări
Dispozitia nr 360-2018.pdf    
Creat la 20.09.2018 14:11 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 20.09.2018 14:11 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.