Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

DEZBATERE PUBLICA - Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acţiune 2019 privind serviciile sociale ale oraşului Simeria

Corp

ANUNŢ

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, se supune dezbaterii publice:

      - Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acţiune 2019 privind serviciile sociale ale oraşului Simeria

         Proiectul de hotărâre/dispoziţie poate fi consultat la sediul Primăriei Oraşului Simeria, panoul de afişaj sau pe site-ul propriu al primăriei, la adresa www.primariasimeria.ro, secținea "Transparență decizională".

        Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris, la sediul Primăriei Oraşului Simeria, str. Avram Iancu nr.23, judeţul Hunedoara sau prin intermediul poştei electronice la adresa prim.simeria@smart.com.ro, până la data de 06.12.2018 cf. art. 7 alin.4.

Director executiv DAS
Pintea Adrian Iacob

Expiră

Atașări
Creat la 22.11.2018 10:38 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 22.11.2018 10:38 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.