Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate de acte administrative fiscale

Corp

PROCES-VERBAL

privind indeplinirea  procedurii de comunicare prin publicitate

Întrucât actele administrative cu nr. 13.267/26.11.2018 și 13.268/26.11.2018 nu au putut fi comunicate prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, subsemnata Pipernea Szidonia Ildiko, consilier juridic, am procedat în conformitate cu dispozițile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ prin publicitate.

În acest sens s-a afișat în data de 03.01.2019,  concomitent  la  sediul  Primariei  orașului Simeria  și pe pagina de internet www.primariasimeria.ro, pagina Biroul TAXE-IMPOZITE, anunțul nr.76/03.01.2019.

Consilier juridic,

Pipernea Szidonia Ildiko

Expiră

2019-01-29T22:00:00Z
Atașări
Juridic-PV Anunt colectiv 3Ian2019.docx    
Creat la 04.01.2019 12:57 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 31.01.2019 9:19 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.