Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

SSDLP Comp. Patrimoniu - Anunț privind stabilirea chiriei pentru locuințele ANL pentru anul 2019

Corp

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare:

Pentru actualizarea anuală a cuantumului chiriei, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, titularii contractelor de închiriere au obligaţia să transmită documente din care să rezulte veniturile nete pe membru de familie a titularului contractului de închiriere, realizate în ultimele 12 luni.  În situaţia în care titularii contractelor de închiriere nu prezintă documente din care să rezulte venitul mediu net lunar pe membru de familie, în termenul stabilit, la stabilirea chiriei datorate de către chiriaş nu se va aplica coeficientul de ponderare funcţie de venitul mediu net pe membru de familie al titularului contractului de închiriere şi nici excepţiile referitoare la nivelul maxim al chiriei.

  Astfel, în vederea stabilirii chiriei pentru anul 2019, pentru locuinţele ANL situate în Orașul Simeria, titularii contractelor de închiriere au obligaţia de a depune până cel târziu data de 31 ianuarie 2019, la sediul Primăriei Orașului Simeria –Compartiment Administrare Patrimoniu- Cadastru, documente justificative privind venitul net realizat pe membru de familie pe anul 2018, detaliat pe fiecare lună în parte (sot/soţie, copii minori/majori şi alte persoane aflate în întreţinere, după caz): adeverinţă salariat, cupon pensie, ajutor şomaj, indemnizaţii, alocaţii copii, burse şcolare, declaraţie de venit, adeverinţă de venit de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice ,  alte acte doveditoare după caz.

În situaţia în care nu sunt depuse înscrisurile solicitate în termenul menţionat, chiria pentru anul 2019 se va recalcula la valoarea maximală conform prevederilor legale.

Informații suplimentare se pot obtine la la sediul Primăriei oraşului Simeria, str. Avram Iancu nr.23, jud. Hunedoara, Compartiment Administrare Patrimoniu- Cadastru.

Primar,

Rîșteiu Emil Ioan

Expiră

Atașări
Anunt stabilire chirie locuinte ANL pentru 2019.pdf    
Creat la 04.01.2019 13:28 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 04.01.2019 13:28 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.