Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

ANUNŢ PUBLICITAR

Corp

            Primăria oraşului Simeria, CIF 4375135, organizează LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ în vederea închirierii imobilului , clădire și teren aferent, situat în Simeria, strada Teilor, nr. 6, județul Hunedoara, în scopul producției și/ sau comercializării de produse alimentare. Costul documentației de licitație este de 50 RON și se poate obține la sediul Primăriei orașului Simeria. Garanția de participare este 1.500 RON.

            Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.02.2020.

            Licitaţia va avea loc în data de 10.03.2020 ora 1200  în sala de ședințe a Primăriei orașului Simeria. Ofertele se depun într-un singur exemplar la sediul Primăriei oraşului Simeria, str. Avram  Iancu, nr. 23, tel. 0254-260005, Compartiment Administrare Patrimoniu – Cadastru- persoană de contact Sohorca Nicoleta Georgia.

            Data limită de depunere a ofertelor este 07.03.2020, ora 1500.

Expiră

Atașări
Creat la 13.02.2020 12:31 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 17.02.2020 12:05 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.