Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ - HOTĂRÂREA NR. 6 din 26.05.2020

Corp

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

ORAȘUL SIMERIA

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

-

HOTĂRÂREA NR. 6 din 26.05.2020

privind aprobarea unor măsuri în cazul situaţiilor de urgenţă precum şi prevenirea şi combaterea a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

 

            COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ:

            Având în vedere prevederile art.12 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al oraşului Simeria, aprobat prin Dispoziţia Primarului nr. 319/2019, ale art. 5, alin.(1), pct.  f a Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Covid-19, ale Ordinului nr. 4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţii publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, precum și a adresei Instituţiei Prefectului cu nr. 4530/2020 privind pregătirea absolvenţilor pentru examenele naţionale 2020,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1) Se aprobă „Planul de măsuri privind pregătirea absolvenţilor pentru examenele naţionale 2020 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al orașului Simeria (CLSU)   care se constituie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;

 (2) Se aprobă Procedurile operaţionale ale unităţilor de învăţământ de pe raza  unităţii administrativ-teritoriale, întocmite  conform Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării (MEC) şi Ministerul Sănătăţii (MS) 4267/841/2020, după cum urmează:

  • Liceul Tehnologic de Transport Feroviar  „ANGHEL SALIGNY" Simeria"- Procedura operaţională nr. 1059/19.05.2020 – conform anexei cu nr. 2;
  • Centrul de Pedagogie Curativă Simeria -  Procedura operaţională cu nr. 38/19.05.2020

– conform anexei cu nr. 3;

 (3) Procedurile operaţionale prevăzute la alin. (2) vor fi puse în aplicare de instituţiile susmenţionate de învăţământ de pe raza U.A.T. Simeria;

Art.2 Comitetul Local pentru Situații de Urgență al orașului Simeria va transmite prezenta hotărâre către CJCCI Hunedoara, Institutia prefectului, membrilor CLSU,  Poliţia Locală, instituţiilor de învăţământ  vizate  şi se afiseaza pe www:primariasimeria.ro, prin grija secretarului acestuia;

 

Art.3 Preşedintele CLSU Simeria va comunica prezenta hotărâre şi Consiliului Local al orașului Simeria .

PREȘEDINTE CLSU SIMERIA

PRIMAR,

RÎSTEIU EMIL IOAN

Anexa 1 Planul de măsuri privind pregătirea absolvenţilor pentru examenele naţionale 2020 a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al orașului Simeria

Anexa 2 Procedura operațională privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea activităților de către persoanele care au acces în cadrul unității de învățământ, în condiții de siguranță, în contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2

Anexa 3 Procedura operațională privind măsurile de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor  cu SARS-CoV-2 în unitate

Expiră

Atașări
Creat la 27.05.2020 13:25 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 27.05.2020 17:21 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.