Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

Invitație Sedintă a Consiliului local al orașului Simeria (26 Iunie 2020)

Corp

În temeiul prevederilor art.134 alin.1 lit.’’a’’, alin.3 lit.’’a’’ alin.5 lit.’’a’’ și lit. b’’, precum și ale art.196 alin.1 lit. ’’b’’din O.U.G. nr.57/2019,  privind Codul administrativ, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Simeria, convocată prin Dispoziția nr.200/2020 a Primarului orașului Simeria, pentru data de 26 iunie 2020, ora 13,oo în Sala de festivități a Școlii Generale ,,Sigismund Toduță” Simeria.

Ordinea de zi poate fi consultată aici.

Expiră

Atașări
Creat la 19.06.2020 8:13 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 19.06.2020 8:15 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.