Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

Invitație - Ședință a Consiliului local al orașului Simeria, 29 iulie 2020

Corp

​     În temeiul prevederilor art.134 alin.1 lit.’’a’’, alin.3 lit.’’a’’ alin.5 lit.’’a’’ și lit. “b’’, precum și ale art.196 alin.1 lit. ’’b’’din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Simeria, convocată prin Dispoziția nr.234/2020 a Primarului orașului Simeria, pentru data de 29 iulie 2020, ora 15,oo în Sala de festivități a Școlii Generale ,,Sigismund Toduță” Simeria.

     Ordinea de zi poate fi consultată aici.

Expiră

Atașări
Creat la 21.07.2020 15:58 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 21.07.2020 16:03 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.