Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

DISPOZIȚIA PRIMARULUI NR.397/2020

Corp

Compartiment Administrație
Publică Locală, Juridic,
Autoritate Tutelară

Nr.12511 din 30.10.2020

PROCES  VERBAL

Încheiat astazi 30 octombrie 2020, cu ocazia aducerii la cunoștință publică a Dispoziției nr.397/2020, privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Simeria și al serviciilor publice subordonate Consiliului local al Orașului Simeria, emisă de Primarul Orașului Simeria în data 29 octombrie 2020, prin afișare atât pe site-ul instituției, cât și la panoul de afișaj.

 

                              PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL,

                  BEDEA Iulius-Gelu                              jr. NICOLAE ADRIAN TODOR

 

Expiră

Atașări
PV Disp 397-2020.pdf    
Creat la 30.10.2020 15:17 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 02.11.2020 13:50 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.