Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

S.P.C.L.E.P. Simeria - Anunț privind eliberarea cărților de identitate

Corp

ANUNȚ

In conformitate cu prevederile Radiogramei nr.3359187 din data de 12.01.2021, începând cu data de 12.01.2021 cererile pentru eliberarea cărților de identitate vor fi soluționate în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. Prin excepție, cetățenii care se află într-o situație deosebită ce pot justifica solicitarea eliberării cărții de identitate întru-un termen mai scurt decât cel stabilit mai sus, vor depune o cerere în acest scop, sefului S.P.C.L.E.P.

Totodată pentru evitarea aglomerării la ghișeu, având în vedere evoluția situației existente la nivel național, precum și măsurile dispuse pentru diminuarea efectelor contaminării cu virusul SARS-COV-2, depunerea cererilor de solicitare a actelor de identitate, a vizei de reședință, transcrierea actelor de stare civilă, oficierea căsătoriei, eliberarea de noi certificate de stare civilă (naștere, căsătorie, divorț, deces), ca urmare a pierderii, furtului, deteriorării se face cu programare online.

Programarea/rezervarea se poate face pe site-ul www.uat-simeria.ro/programareonline:
- secțiunea programare on-line - EVIDENȚA POPULAȚIEI,
- secțiunea programare on-line - STARE CIVILĂ;

Rugăm cetățenii să intre în instituție doar la ora rezervată, nu mai devreme sau mai târziu, iar purtarea măștii de protecție și dezinfectrea mâinilor este obligatorie.

PRIMAR,
Bedea Iulius-Gelu

Expiră

Atașări
Creat la 13.01.2021 16:15 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 13.01.2021 16:15 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.