Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

ȘEDINTĂ A CONSILIULUI LOCAL AL AL ORAȘULUI SIMERIA - 30 Septembrie 2021, ora 15:00

Corp

ROMÂNIA

 JUDEȚUL HUNEDOARA

PRIMĂRIA ORAȘULUI S I M E R I A   

 I N V I T A Ț I E

            În temeiul prevederilor art.134 alin.1 lit.''a'', alin.3 lit.''a'' alin.5 lit.''a'' și lit. "b'', precum și ale art.196 alin.1 lit. ''b''din O.U.G. nr.57/2019,  privind Codul administrativ, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Simeria, convocată prin Dispoziția nr. 387/2021 a Primarului orașului Simeria, pentru data de 30 septembrie 2021, ora 15,oo în Sala Parcului de Afaceri Simeria, cu următoarea 

O R D I N E    D E   Z I

1.Proiect de hotărâre privind trecerea în proprietate privată a unui teren aflat în proprietatea Statului Român.

                  Inițiator – Bedea Iulius-Gelu – Primarul Orașului Simeria

2. Proiect de hotărâre pentru completarea art.11 din Anexa la H.C.L. nr. 84/2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv ,,C.F.R." Simeria.                                                                               

Inițiator – Bedea Iulius-Gelu - Primarul Orașului Simeria

3.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr.29/2021 privind aprobarea  ,,Calendarului acțiunilor cultural-artistice pentru anul 2021" al Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria.

Inițiator – Bedea Iulius-Gelu - Primarul Orașului Simeria

4. Proiect de hotărâre privind însușirea unei documentații tehnico-cadastrale în vederea înscrierii în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară.

Inițiator – Bedea Iulius-Gelu – Primarul Orașului Simeria

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la H.C.L. nr.55/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Realizare sens giratoriu în Orașul Simeria, intersecția Șoseaua Națională (DN7) cu str. 1 Decembrie".

Inițiator – Bedea Iulius-Gelu – Primarul Orașului Simeria

6. Diverse.

7. Răspunsuri și rezolvări .

8. Întrebări și interpelări. 

            Simeria, 22 septembrie 2021

SECRETAR GENERAL,

jr. TODOR NICOLAE-ADRIAN

Expiră

Atașări
Creat la 22.09.2021 15:55 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 22.09.2021 15:55 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.