Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

PROCES-VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 12488/30.09.2021

Corp

PROCES-VERBAL

           Privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 12488/30.09.2021

      Întrucât actul administrativ-fiscal  nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitățile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata Blaga Julieta Catița am procedat, în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.    

      În acest sens s-a afișat în data de  04.10.2021, concomitent la sediul  Primăriei oraș Simeria și pe pagina de Internet www.primariasimeria.ro, anunțul nr. 12488 din data de 30.09.2021

                     DIRECTOR ECONOMIC,

                    BLAGA JULIETA CATIṬA

Expiră

Atașări
Creat la 04.10.2021 13:27 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 04.10.2021 13:27 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.