Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR SITUATE ÎN PARCUL DE AFACERI SIMERIA

Corp

1. Informaţii generale privind locatorul : Centrul Cultural și de Creație al orașului Simeria, str.
Avram Iancu, nr. 23, jud. Hunedoara, cod poştal 335900, C.F. 32982400, tel. 0254-260005, fax
0254-260050.

2. Informaţii generale privind spațiile de închiriat :

2.1 Birou situat în Clădirea nr.1 la parter : P.13.02 = 61,71 mp

3. Informaţii privind documentația de atribuire
3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al
ocumentației de atribuire
: Orice persoană juridică sau fizică autorizată interesată poate intra în
osesia documentației de atribuire direct sau indirect, prin împuternicitul acesteia.
3.2.
Denumirea şi adresa serviciului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un
xemplar din documentația de atribuire :
Documentația de atribuire se găseşte la sediul Parcului
e Afaceri Simeria, str. Avram Iancu, nr. 20, jud. Hunedoara, Compartimentul Administrativ
3.3
. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar al documentației de
tribuire
: Costul documentației de atribuire este de 50 lei, sumă care se va achita la casieria
Centrului Cultural și de Creație al orașului Simeria.
3.4.
Data limită pentru solicitarea clarificărilor : 18.07.2022.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1.
Data limită de depunere a ofertelor : 03.08.2022
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele : Parcul de Afaceri Simeria – Compartiment
Administrativ, str. Avram Iancu, nr. 20, jud. Hunedoara.
4.3.
Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă : un exemplar

5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor :
04.08.2022, ora 08:00
, la sediul Parcului de Afaceri Simeria, str. Avram Iancu, nr.20, jud.
Hunedoara.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei :
Tribunalul Hunedoara, situat în municipiul Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, secţia contencios
administrativ, tel.0254-211574, fax.0254-216333.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie în vederea publicării: 14.07.2022.


Manager,
Albu Mihaela Anca

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIILOR SITUATE ÎN PARCUL DE AFACERI SIMERIA.pdf


Expiră

Atașări
Creat la 14.07.2022 13:55 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 14.07.2022 14:04 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.