Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

PROCES-VERBAL la selecţia dosarelor pentru examenul de recrutare a funcţiei publice de execuţie Consilier juridic, cls.I, grad profesional asistent in compartimentului administraţie publica locala, autoritate tutelara, juridic al aparatului de specialita

Corp

PROCES-VERBAL
LA SELECŢIA DOSARELOR PENTRU EXAMENUL DE RECRUTARE
încheiat azi 23.07.2018

Comisia constituita prin Dispoziţia Primarului oraşului Simeria nr.249/2018 s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse pentru concursul de recrutare a funcţiei publice de execuţie Consilier juridic, cls.I, grad profesional asistent in compartimentului administraţie publica locala, autoritate tutelara, juridic al aparatului de specialitate al primarului oraşului Simeria, conform anunţului nr.7289/20.06.2018, afişat la sediul Primăriei oraşului Simeria prin procesul-verbal nr.7589/27.06.2018.

S-au depus următoarele dosare :

  • nr.8162/10.07.2018 depus de dl.Bradusan Marius -Florin
  • nr.8292/12.07.2018 depus de d.na Todorescu Ioana-Maria
  • nr.8270/12.07.2018 depus de d.na Mladin Cristina-Dorina

    Analizând actele depuse la dosar se constata rezultatele selecţie dosarelor, dupa cum urmeaza:
  • dosar nr.8162/10.07.2018 depus de dl.Bradusan Marius -Florin - ADMIS
  • dosar nr.8292/12.07.2018 depus de d.na Todorescu Ioana-Maria - ADMIS
  • dosar nr.8270/12.07.2018 depus de d.na Mladin Cristina-Dorina - ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul probei selecţia dosarelor pot formula contestaţie, în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatului, la sediul Primăriei oraşului Simeria, str. Avram Iancu, nr. 23.

Rezultate afişate, azi 23.07.2018, ora 13:00.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Comisie Selectie dosar AdmPublica 23Iul2018.jpg

Expiră

Atașări
PV Selectie dosare Adm Publica 23Iul2018.jpg.pdf    
Creat la 23.07.2018 13:46 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 23.07.2018 13:48 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.