Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei:


O.U.G. Nr.57//2019 privind Codul Administrativ Link-icon.jpg
Legea nr. 215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare PDF-icon.jpg Link-icon.jpg
Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare PDF-icon.jpg Link-icon.jpg
Legea nr.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Link-icon.jpg
​Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare Link-icon.jpg
​O.G. nr. 27/2002 privind reglementare activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare Link-icon.jpg
Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Link-icon.jpg
Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare
​Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare
​Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
​Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
​Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioareTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.