Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 ORGANIZARE


  1. Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului

  2. Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului orașului Simeria și al serviciilor publice subordonate Consiliul local al orașului Simeria

  3. Organigrama instituției

    • Aparatul de specialitate al primarului

    • Subordonate Consiliului local

  4. CODUL ETIC al functionarilor publici și a personalului contractual din cadrul unitatii administrativ teritoriale - Oraș Simeria

  5. Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea instituției

  6. Carieră
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.