Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

ConsultarePublica

 CONSULTARE/DEZBATERE PUBLICĂ


Proiectul de Dispoziție privind modificarea și completarea Dispoziției Primarului orașului Simeria nr.114/2014 cu privire la delimitarea secțiilor de votare din orașul Simeria

Publicare: 11.09.2018

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Simeria

Publicare: 31.07.2018

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria.

Publicare: 27.06.2018

Proiectul de Hotărâre privind acordarea de eşalonări la plata obligaţiilor fiscale si a obligaţiilor bugetare prevăzute la alin. 184 alin (5) din Legea nr. 207/ 2015, Codul de Procedura Fiscala, datorate bugetului local de către persoane fizice si juridice.

Publicare: 10.04.2018

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea NORMELOR PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE, CURĂŢENIE, ÎNTREŢINEREA PĂSTRAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE , COMERŢ, CONSERVAREA MEDIULUI ÎN ORAŞUL SIMERIA ŞI SATELE APARŢINĂTOARE

Publicare: 12.03.2018

Arhiva
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.