Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

ConsultarePublica

 CONSULTARE/DEZBATERE PUBLICĂ


Se supune dezbaterii/consultării publice ...

Publicat:

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ de raza administrativ-teritorială a orașului Simeria

11.12.2018

Proiectul de Hotărâre Privind însuşirea contractului de achiziţie publica avand ca obiect "Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare"

07.12.2018

Proiectul de Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2019, in orasul Simeria

02.11.2018

Proiectul de Hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului orașului Simeria

30.10.2018

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului anual de acţiune 2019 privind serviciile sociale ale oraşului Simeria

21.09.2018

Proiectul de Dispoziție privind modificarea și completarea Dispoziției Primarului orașului Simeria nr.114/2014 cu privire la delimitarea secțiilor de votare din orașul Simeria

11.09.2018

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al orașului Simeria

31.07.2018

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern al SC SIMPRESTUTIL SRL Simeria.

27.06.2018

Proiectul de Hotărâre privind acordarea de eşalonări la plata obligaţiilor fiscale si a obligaţiilor bugetare prevăzute la alin. 184 alin (5) din Legea nr. 207/ 2015, Codul de Procedura Fiscala, datorate bugetului local de către persoane fizice si juridice.

10.04.2018

Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea NORMELOR PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE, CURĂŢENIE, ÎNTREŢINEREA PĂSTRAREA ORDINII ŞI LINIŞTII PUBLICE , COMERŢ, CONSERVAREA MEDIULUI ÎN ORAŞUL SIMERIA ŞI SATELE APARŢINĂTOARE

12.03.2018

Arhiva
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.