Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala


(în construcție)

Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă conform prevederilor Legii 52/2003:
  1. Care este scopul Legii nr. 52/2003 privind tranparenta decizionala in administratia publica?
  2. Care sunt institutiile care au obligatia de a respecta Legea transparentei?
  3. Cine are dreptul de a participa la sedintele publice ale autoritatilor publice
  4. Ce trebuie sa cuprinda anuntul referitor la elaborarea unui act normativ?
  5. Cum se face cunoscut anuntul privind intentia de adoptare a unui act normativ
  6. Poti formula propuneri sau sugestii pentru imbunatatirea sau modificarea unui act normativ?
  7. Cui te poti adresa pentru propuneri, sugestii sau opinii?
  8. Pot fi organizate dezbateri publice ale proiectului de act normativ?Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.