Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Transparență decizională

Consultare publică

Data ultimei actualizări: 18.10.2021

Consultări actuale

Se supune dezbaterii/consultării publice ... Publicat:
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal:Ansamblu cartier locuințe Strada Traian 18.10.2021

Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în orașul Simeria pentru persoanele fizice și juridice fără contracte de prestări servicii de salubrizare și a regulamentului pentru constatarea , urmărirea, încasarea, executarea silită și utilizarea sumelor încasate 11.10.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al orașului Simeria 11.10.2021

Proiectul de hotărâre pentru completarea art.11 din Anexa la H.C.L nr.84/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv “CFR” Simeria 16.09.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Simeria de tip V2 aflat în subordinea Consiliului Local Simeria, județ Hunedoara, conform O.M.A.I. nr. 75/2019 23.08.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC Simprestutil SRL 19.08.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal: „AMPLASARE CONTAINERE PENTRU AMENAJARE GRĂDINIŢĂ, situat în localitatea Simeria Veche,f.nr.,extravilan, iniţiatori/ beneficiari - SFÂRU GHEORGHE,SFÂRU LIDIA”, Simeria, cu acces din DJ700, f.nr.,extravilan, iniţiator/beneficiar - BOLDIJAR REMUS 10.08.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a zonei urbane Simeria 26.07.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal: „Modernizare şi extindere anexă existentă, transformare în service auto,birouri şi locuinţă de serviciu”, Simeria, cu acces din DJ700, f.nr.,extravilan, iniţiator/beneficiar - BOLDIJAR REMUS 20.07.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Simeria 15.06.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Simeria 15.06.2021


Proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Simeria
13.04.2021


Arhiva
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.