Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Transparență decizională

Consultare publică

Data ultimei actualizări: 28.10.2022

Consultări actualeSe supune dezbaterii/consultării publice ... Publicat:
Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art.17 din anexa nr.1 la H.C.L nr.4/2022 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv “CFR” Simeria. 11.11.2022
Anunt
11.11.2022
PV
11.11.2022
Referat
11.11.2022
Raport
11.11.2022
HCL
11.11.2022

Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Simeria. 28.10.2022
Anunț
28.10.2022
Anexe
28.10.2022
Referat aprobare
28.10.2022
Raport specialitate
28.10.2022
Regulament
28.10.2022
PV Afișare
28.10.2022

Proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor și a procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de Director al Clubului Sportiv C.F.R. Simeria. 18.10.2022
Anunț
18.10.2022
Criterii și proceduri
18.10.2022
HCL
18.10.2022
Proces verbal
18.10.2022
Raport
18.10.2022
Referat de aprobare
18.10.2022
Referat inițiere
18.10.2022

Proiectul propus pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire Creșă" 12.10.2022
Anunț
12.10.2022
HCL și Referat de aprobare
12.10.2022
PV Afișare anunț
12.10.2022
Raport specialitate
12.10.2022
Referat inițiere
12.10.2022

Proiectul propus pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "LOCUINTA REGIM DE INALTIME P SI IMPREJMUIRE" 05.07.2022
Anunț
05.07.2022
PV Anunt 05.07.2022
Proiect HCL 05.07.2022
Raport de specialitate 05.07.2022
Referat 05.07.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al orașului Simeria 20.06.2022

Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al orașului Simeria 10.06.2022

Proiectul de hotărâre privind normele pentru imbunatatirea activitatilor de gospodarie, curatenie, intretinere, pastrarea ordinii si linistii publice, urbanism, disciplina in constructii si afisaj stradal, comert si conservarea mediului 20.04.2022
Anunt 20.04.2022
HCL 20.04.2022
Proces verbal 20.04.2022
Referat 20.04.2022
Referat de aprobare 20.04.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine Publică a Orașului Simeria pe anul 2022 18.04.2022
Referat de aprobare 18.04.2022
HCL 18.04.2022
Anexa la HCL 18.04.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC Simprestutil SRL precum și Regulamentul aferent acestora. 25.03.2022
Anunț 12.04.2022
PV afisare 12.04.2022
Anexa nr. 1 la HCL - Tarife 12.04.2022
Anexa nr. 2 la HCL - Regulament 12.04.2022
Raport 12.04.2022
Referat de aprobare si de hotarare 12.04.2022
Referat 12.04.2022
Anunț si PV 12.04.2022
Anexa 1 12.04.2022
Anexa 2 12.04.2022
Anexa 3 12.04.2022
Anexa 4 12.04.2022
Anexa 5 12.04.2022
Anexa 6 12.04.2022
Anexa 7 12.04.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al orașului Simeria 25.03.2022

PUZ-REALIZARE ZONĂ DE AGREMENT, beneficiar SC TRANSMONTANA EXPLO SRL 04.03.2022
Anunț 04.03.2022
PV Afișare anunț 04.03.2022
Proiect HCL 04.03.2022
Raport de specialitate 04.03.2022
Referat de aprobare 04.03.2022
referat de inițiere HCL 04.03.2022

STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȊN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL HUNEDOARA 20.01.2022
HCL 20.01.2022
Studiul de oportunitate 20.01.2022

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de VMG pe anul 2022, pe orașul SIMERIA. 18.01.2022
Anunț website 18.01.2022
Proiect HCL 18.01.2022
PV afișare online 18.01.2022
Referat de aprobare 18.01.2022
Anexa 18.01.2022

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 2022. 17.01.2022

Proiectul de hotărâre privind stabilirea bazei de calcula salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Simeria pentru anul 2022. 14.01.2022
Anunț website 14.01.2022
Hotărârea 14.01.2022
PV afișare online 14.01.2022
Raport 14.01.2022
Referat de aprobare 14.01.2022
Referat de inițiere 14.01.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria pe anul 2022. 12.01.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului bugetul local al oraşului Simeria pentru anul 2022. 12.01.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Clubul Sportiv CFR Simeria pe anul 2022. 12.01.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului al orașului Simeria pe anul 2022. 12.01.2022
Anunț website 12.01.2022
Proiect și referat de aprobare 12.01.2022
PV afișare online 12.01.2022
Anexa 1 - Venituri 12.01.2022
Anexa 2 - Cheltuieli 12.01.2022
Anexa 3 - Lista de Investiții 12.01.2022
Referat 12.01.2022
Raport 12.01.2022

Proiectul de Hotărâre aprobarea „Calendarului Acţiunilor Cultural-Artistice pentu anul 2022” a Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria pentru anul 2022. 12.01.2022
Anexa la HCL 12.01.2022
Anunț website 12.01.2022
Proiect și referat de aprobare 12.01.2022
PV afișare online 12.01.2022
Raport 12.01.2022
Referat 12.01.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Centru Cultural și de Creație al orașului Simeria pe anul 2022. 12.01.2022

PUZ-CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL P+1E,RECLAME PE FAŢADE,ALEI AUTO ŞI PIETONALE,ÎMPREJMUIRE ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI. Beneficiar - SC INSTANT INTERNATIONAL SRL SIMERIA 27.12.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv CFR Simeria. 06.12.2021

Regulamentul pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condițiilor de acces și a tarifelor pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 7.5 tone pe străzile orașului Simeria 25.11.2021
Dosar Documente 25.11.2021

Completarea ANEXEI la HCL nr. 92/2016, pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea circulației auto pe raza orașului SIMERIA 16.11.2021
Anunț site 16.11.2021
Proiect HCL 16.11.2021
Proces verbal 16.11.2021
Cerere 16.11.2021
Referat de aprobare HCL 16.11.2021
Aviz 16.11.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Simeria, pentru anul școlar 2022-2023 16.11.2021
Anunț site 16.11.2021
Proiect HCL 16.11.2021
Proces verbal 16.11.2021
Raport HCL 16.11.2021
Referat de aprobare HCL 16.11.2021
Raport solicitare inițiere HCL 16.11.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale de Fond Funciar SIMERIA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi modul de lucru cu Comisia Judeţeană HUNEDOARA 08.11.2021

Proiect de Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2022, în orașul Simeria. 08.11.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal:Ansamblu cartier locuințe Strada Traian 18.10.2021

Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în orașul Simeria pentru persoanele fizice și juridice fără contracte de prestări servicii de salubrizare și a regulamentului pentru constatarea , urmărirea, încasarea, executarea silită și utilizarea sumelor încasate 11.10.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al orașului Simeria 11.10.2021

Proiectul de hotărâre pentru completarea art.11 din Anexa la H.C.L nr.84/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv “CFR” Simeria 16.09.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Simeria de tip V2 aflat în subordinea Consiliului Local Simeria, județ Hunedoara, conform O.M.A.I. nr. 75/2019 23.08.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC Simprestutil SRL 19.08.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal: „AMPLASARE CONTAINERE PENTRU AMENAJARE GRĂDINIŢĂ, situat în localitatea Simeria Veche,f.nr.,extravilan, iniţiatori/ beneficiari - SFÂRU GHEORGHE,SFÂRU LIDIA”, Simeria, cu acces din DJ700, f.nr.,extravilan, iniţiator/beneficiar - BOLDIJAR REMUS 10.08.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a zonei urbane Simeria 26.07.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal: „Modernizare şi extindere anexă existentă, transformare în service auto,birouri şi locuinţă de serviciu”, Simeria, cu acces din DJ700, f.nr.,extravilan, iniţiator/beneficiar - BOLDIJAR REMUS 20.07.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Simeria 15.06.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Simeria 15.06.2021


Proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Simeria
13.04.2021


Arhiva
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.