Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Avizier digital

PLANURI URBANISTICE

 Ultima actualizare: 10.08.2022


Anul curent

Specificație Dată publicare
PUD - CONSTRUIRE CREŞĂ
ANUNT INTENTIE 10.08.2022
MEMORIU 10.08.2022
PLAN INCADRARE 10.08.2022
PLAN SITUATIE 10.08.2022
PUZ - REALIZARE ZONĂ DE AGREMENT
ANUNŢ ŞI PVB AFISARE ANUNT INTENTIE ELEBORARE PUZ 25.11.2021
Memoriu tehnic explicativ 25.11.2021
PL 0.1-plan încadrare în zona 25.11.2021
Pl.1.1-plan de situatie existenta 25.11.2021
Pl.2.1-plan de situatie propusă 25.11.2021
PUG al orașului Simeria și al localităților aparținătoare (actualizare)
Referat de specialitate 20.09.2021
Anexa 1 20.09.2021
Anexa 2 20.09.2021
PUZ-CONSTRUIRE LOCUINŢĂ,FOIŞOR,PARCARE ACOPERITĂ,BAZIN, (Beneficiari-CIUHAT OLIVIA,CIUHAT MIHAI-ALEXANDRU)
Memoriu de prezentare 16.08.2021
Regulament local de urbanism 16.08.2021
P1 - Situație existentă 16.08.2021
P2 - Reglementări urbanistice 16.08.2021
P3 - Reglementări edilitare 16.08.2021
P4 - Proprietatea asupra terenului 10.06.2021
PUZ-«LOCUINŢĂ P +M», (beneficiari: Oprinca Gabriela Stela)
Proces verbal de afișare 10.06.2021
Anunț 10.06.2021
Memoriu general 10.06.2021
Încadrarea în zonă 10.06.2021
Reglementări urbanistice 10.06.2021
Reglementări edilitare 10.06.2021
Obiective de utilitate publică 10.06.2021
PUD-«CONSTRUIREA A DOUĂ HALE DEPOZITARE», (beneficiari: Rusu Viorel,Rusu Maria)
Proces verbal de afișare 10.06.2021
Anunț 10.06.2021
Memoriu de prezentare 10.06.2021
Situație existentă 10.06.2021
Reglementări urbanistice 10.06.2021
Reglementări edilitare 10.06.2021
Obiective de utilitate publică 10.06.2021
PUD-LOCUINŢĂ-REGIM DE ÎNĂLŢIME P ŞI ÎMPREJMUIRE, (beneficiari: BĂBUȚ VASILE și BĂBUȚ MARIANA ADRIANA)
Proces verbal de afișare 21.05.2021
Intenție de elaborare 21.05.2021
Memoriu justificativ 21.05.2021
Reglementări urbanistice 21.05.2021
Reglementări urbanistice 21.05.2021
Situație existentă 21.05.2021
Plan de încadrare în zonă 21.05.2021
Obiective de utilitate publică 21.05.2021
PUZ-MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ANEXĂ EXISTENTĂ,TRANSFORMARE ÎN SERVICE AUTO,BIROURI ŞI LOCUINŢĂ DE SERVICIU, beneficiar BOLDIJAR REMUS.
Proces verbal de afișare 19.01.2021
Intenție de elaborare 19.01.2021
Memoriu tehnic explificativ 18.01.2021
Plan de încadrare în zonă 18.01.2021
Plan de situație 18.01.2021

Arhivă

Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.