Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 Programare online

R E G U L A M E N T

privind desfăşurarea activităţii de programare/rezervare online

          Aplicația informatică PROGRAMARE ONLINE a fost realizată în vederea desfăşurării în condiţii optime a activităţii de lucru cu publicul şi totodată pentru a gestiona mai bine fluxul de persoane în cadrul Primăriei orașului Simeria.

          În vederea efectuării operațiunilor la ghișee, programarea online se face de către persoana interesată accesând site-ul www.uat-simeria.ro/programareonline (PC/Laptop/Tableta cu acces la internet) sau www.uat-simeria.ro/programareonline/m (smartphone cu acces la internet).

          Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic.

          Programarea este gratuită și netransmisibilă!

          Înainte de completarea programării, solicitantul se asigură că deține toate actele necesare. Pentru acest lucru se poate consulta site-ul oficial al instituției (www.primariasimeria.ro) la pagina Aplicații online, secțiunea Acte necesare.  

          Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor necesare duc la anularea programării.

          Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunțate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfășoară activitate de lucru cu publicul.

          Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

          După realizarea programării,  se va aloca acesteea un număr de înregistrare și o cheie de acces, date necesare pentru urmărirea stadiului programării (solicitat, confirmat, expirat), precum și pentru anularea programării de către solicitant.

          Este obligatoriu ca persoana care depune cererea să prezinte toate documentele necesare realizării operațiunii solicitate. Termenul de soluționare a cererilor este anunțat în mod direct la ghișeu de către operator, excepție făcând situațiile în care sunt necesare verificări prevăzute de lege, în acest caz termenul fiind de 30 de zile.

          Aplicații și activități pentru care se poate face programare online:

 1. Audiențe
  • Primar
  • Viceprimar
  • Secretar
  • Șef Poliție Locală
 2. Evidența populației
  • Cereri pentru eliberare cărți de identitate și stabilirea reședinței
 3. Stare civilă:
  • Dosare pentru căsătorii
  • Documentaţie transcriere certificate de stare civilă, emise de autorităţi straine
  • Cereri în vederea eliberării certificatelor de stare civilă (pierdere, furt, preschimbare)Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.