Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Impozite-Taxe
Aplicatii Online

 Formulare TAXE


(în construcție)


Acte necesare pentru ...
Declaraţii fiscale ...
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice (Model 2016 ITL 001)
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice (Model 2016 ITL 002)
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice (Model 2016 ITL 003)
Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice (Model 2016 ITL 004)
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport (Model 2016 ITL 005)
Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone (Model 2016 ITL 006)
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local (Model 2016 ITL 010)
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale şi alte venituri datorate bugetului local (Model 2016 ITL 012)
Declaraţie fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice (Model 2016 ITL 014)
Declaraţie fiscală/decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate (Model 2016 ITL 015)

Alte formulare ...
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.