Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Pag1-5
Direcția de Asistență Socială (DAS)

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Servicii sociale - Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii

 1. Date de contact:
  • Adresa: Simeria, Piața Unirii bl. 5 sc.A, parter, jud. Hunedoara
  • Tel. 0254 262 076, Fax:0254 262 518
  • E-mail: [email protected]
  • Cod serviciu social: 8899 CZ-F-I
  • Pagina web: www.primariasimeria.ro/DAS/PaginiWeb/Pag1-5.aspx
  • Broșură de prezentare
 2. Regulament de organizare și funcționare
 3. Regulament de ordine interioară
 4. Licență de funcționare provizorie
 5. Procedura de admitere
 6. Procedura de evaluare a nevoilor beneficiarilor
 7. Procedura de încetare a acordării serviciilorTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.