Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 Utile 2024


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ


Direcția de Asistență Socială Simeria este instituția publică specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, înființată în subordinea consiliului local al orașului Simeria, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Direcția de Asistență Socială Simeria are în principal următoarele atribuții:

Asigură acordarea beneficiilor sociale: ajutorul de urgență, tichetele sociale pentru grădiniță, ajutorul de încălzire cu lemne în perioada sezonului rece, acordarea de lapte praf copiilor cu vârsta de până la 12 luni, indemnizația pentru persoane cu dizabilități (gr. grav cu asistent personal), acordarea de produse și alimente în cadrul programelor POAD sau altor programe de sprijin acordate prin lege,;

Primirea cererilor și întocmirea dosarelor pentru acordarea beneficiilor sociale: alocația de stat, indemnizația pentru creșterea copilului, alocația pentru susținerea familiei, ajutorul social, ajutorul de încălzire cu gaz și electric în perioada sezonului rece, indemnizația pentru persoane cu dizabilități etc.

Evaluează nevoile de servicii sociale și le acordă direct, sau prin contractare, pentru diferite categorii de copii/persoane aflate în situații de risc : copii cu părinți plecați în străinătate sau proveniți din familii dezorganizate, persoane vârstnice, persoane fără locuință, alte categorii de persoane defavorizate/marginalizate, în vederea asigurării incluziunii acestora, sub toate aspectele (educațional, social, economic). De asemenea, asigură acordarea drepturilor și angajarea asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, conform legii.

Acordarea serviciilor sociale se face în baza planului anual de acțiune privind serviciile sociale și a bugetului aprobat de Consiliul Local.

Asigură prevenirea situațiilor de risc prin măsuri integrate, implicând factorii interesați din comunitate
Direcția de Asistență Socială Simeria are personalitate juridică și este organizată conform REGULAMENT-CADRU de organizare și funcționare al direcției de asistență socială organizate în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 797 din 8 noiembrie 2017, Anexa 2 și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Simeria.
 
   Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.