Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Anunțuri

Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

INFORMARE PUBLICĂ - Combaterea AMBROZIEI

Corp

ANUNȚ !

În atenția proprietarilor sau deținătorilor de terenuri, administratorilor de drumuri publice, cursuri de apă, lacuri și bazine piscicole de pe raza UAT Simeria, jud. Hunedoara

     În conformitate cu prevederile Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrosia, Primăria Orașului Simeria aduce la cunoștință publică că proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole, au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii AMBROZIA (denumirea științifică „Ambrosia artemisiifolia"), pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventiv-invazive și eliminarea prezenței acesteia pe terenurile intravilane sau extravilane.

     Distrugerea buruienii se face obligatoriu înainte de perioada de înflorire, în funcție de caracteristica zonei sau a terenului, suprafața îmburuienată, stadiul culturii infestate, gradul de dezvoltare și densitate a plantelor de ambrosia.

     Nerespectarea prevederilor obligațiilor legale de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu avertisment. Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment şi se sancţionează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

     Detalii privind prezentarea și combaterea buruienii se pot consulta pe site-ul Primăriei Orașului Simeria la pagina specială dedicată acestei acțiuni.

          Vă mulțumim pentru înțelegere !

Expiră

Atașări
Creat la 23.04.2021 13:05 de Biroul Unic pentru Cetateni
Ultima modificare la 23.04.2021 13:10 de Biroul Unic pentru CetateniTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.