Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Gestionare permisiuniGestionare permisiuni

Titlu

Subventia de incalzire pe perioada sezonului rece 2023-2024

Corp

ANUNȚ


Pentru a putea beneficia de subvenția pentru încălzire pe toată perioada sezonului rece, cererile se vor depune în perioada 26 OCTOMBRIE -17 NOIEMBRIE 2023

Limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie de cel mult 1386 lei/persoana în cazul familiei și 2053 lei în cazul persoanei singure.


ACTELE NECESARE PENTRU AJUTOARELE PRIVIND ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI pe perioada sezonului rece

1 NOIEMBRIE 2023- 31 MARTIE 2024 sunt:


  • Cerere și declarație pe proprie răspundere tipizat-Copii ale actelor de identitate pentru cei înscriși în cerere
  • Acte doveditoare pentru toate tipurile de venituri dobândite  în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul. În situația în care veniturile realizate de membrii familiei sau de persoana singură sunt anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului mediu net lunar se calculează media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate.
  • adeverințe de salariu (cu specificarea valorii bonurilor de masă sau a tichetelor cadou, ori lipsa lor)
  • cupoane de pensie, șomaj/indemnizație/certificat grad de handicap/adeverință finanțe (persoane fără venit sau cu venituri independente) etc. – după caz, în copie sau original
  • ultima factură de gaz - copie
  • ultima factură de energie electrică (ajutorul se acordă doar cu dovada debranșării de la rețeaua de gaze naturale) - copie
  • acte din care să rezulte dreptul de proprietate sau folosință asupra imobilului pentru care se solicită subvenția – copie
  • Talon autoturism / motocicletă - copie
  • dosar plic
  • extras de cont pentru dosarele de încălzire cu lemne


PENTRU ACORDAREA SUPLIMENTULUI TREBUIE DEPUSE OBLIGATORIU COPII ALE FACTURII DE GAZ SAU/ȘI
ENERGIE ELECTRICĂ, ÎN FUNCȚIE DE SOLICITARE!

Informații suplimentare se pot obține de la Direcția de Asistență Socială Simeria, Piața Unirii, Bloc 5, Parter, telefon 0254 262 076, mobil 0726370342 între orele 8.00-16.00 (Luni-Joi) și 8.00-13.00 (vineri) e-mail [email protected] sau [email protected] și pe pagina web http://www.primariasimeria.ro/DAS/ - secțiunea Formulare tip-Subvenție_căldură.


Expiră

Atașări
00_anunt-primarie_incalzirea_locuintei_2023_2024.pdf    
02_comunicat-site-lege-226-din-2022.pdf    
hg-1073_2021_actualizat2023.pdf    
lege-nr-226-din-16-septembrie-2021_actualizat2023.pdf    
Creat la 26.10.2023 20:59 de Cont sistem
Ultima modificare la 27.10.2023 17:51 de Cont sistemTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.