Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

RecomandariCOVID
Monitorul oficial UAT Simeria

 

MASURI PSI MINIME ȘI OBLIGATORIU A FI RESPECTATE PENTRU A PUTEA PREÎNTÂMPINA APARIȚIA UNOR EVENTUALE INCENDII PE TIMPUL SEZONULUI RECE

             Numărul cel mai mare de incendii, în acest sezon, este datorat exploatării în condiții necorespunzătoare sau cu defecțiuni a mijloacelor de încalzire centrale și locale, urmată de apariția unor evenimente nedorite. 

              În acest sens vă aducem la cunostință o serie de măsuri p.s.i. minime și obligatoriu a fi respectate pentru a putea preîntâmpina apariția unor eventuale incendii pe timpul sezonului rece:

La exploatarea sobelor, cu sau fără acumulare de caldură și a masinilor și aparatelor de încalzit și de gătit se respectă următoarele reguli principale:

� materialele sau elementele combustibile situate in fața focarelor si cenușarelor vor fi la o distanta de minimum 1,25 m fata de acestea, iar cele greu combustibile pot fi la 1,00 m;
� în încăperile în care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depaseasca consumul pentru 24 ore;
� depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanță mai mare de 1,00 m fata de sobele fără acumulare de căldura si de 0,50 m la sobele cu acumulare de căldură;

 � este interzisă depozitarea materialelor combustibile deasupra sobelor; în fața usiței de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tabla metalica având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;
� verificarea cu grijă a sobelor, canalelor si coșurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
� tencuirea și văruirea parții din pod a cosului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui cos de fum deteriorat prin cutremure, vibrații, alunecări de teren etc. ori datorită vechimii imobilului constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcție sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperis etc.);
� curățarea canalelor și coșurilor de fum premergător sezonului rece (scanteile si particulele aprinse ce ies pe cos pot ajunge la distante de 25 - 30 m si sunt sursele care generează cel mai frecvent incendii); la trecerea prin plansee, zidăria coșului se va îngroșa cu un strat de 25 cm, lăsându-se un spațiu de 20 cm între această zidarie și elementele combustibile ale planșeului;
� distanța dintre fața exterioară a coșurilor și elementele combustibile ale acoperișului nu trebuie sa fie mai mică de 10 cm;
� nu este admisă utilizarea sobelor fără ușițe la focare și cenușare, defecte sau izolate necorespunzător față de elementele combustibile ale clădirilor;
� în timpul funcționarii sobelor, usițele focarului și cenușarului trebuie menținute închise;
� este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzina, petrol sau alte lichide combustibile;
� se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;
� în cazul sobelor din încaperile cu pereți din materiale combustibile, portiunea de perete de langa soba se executa din zidarie din materiale incombustibile care sa depășească marginile sobei, în toate direcțiile, cu minimum 0,50 m;
� nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilita de producator (cocs de furnal);
� se vor numi persoane care să răspundă de aprinderea și stingerea focului în clădirile civile (publice) de învatamant sau de productie;
� cenușa se va evacua periodic intr-un loc stabilit si amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu și numai după ce se vor stinge resturile de jar;
� nu vor fi lăsați nesupravegheați copiii in încaperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzit;
� se interzice funcționarea supraîncălzită a sobelor.

La utilizarea sobelor fără acumulare de căldură, se respectă si urmatoarele:

� distanța dintre sobe sau burlane și materialele combustibile învecinate va fi de cel putin 1,00 m, iar fată de cele greu combustibile de 0,70 m;
� la sobele cu înălțimea picioarelor de cel putin 0,25 m, pardoseala de sub acestea se protejează printr-un strat izolator de caărămidă plină având grosimea de 6 cm cu mortar de argila, sau prin două straturi de pâsla imbibată cu solutie de argila, ori cu alt material incombustibil cu aceeași capacitate termoizolatoare, peste care se pune tabla;
� postamentul termoizolator trebuie sa depaseasca perimetrul sobei cu 0,25 m, iar in fața focarului cu 0,50 m;
� când sobele nu au picioare, sau picioarele sunt mai scurte de 0,25 m, pentru a se izola față de pardoselile combustibile, se protejează printr-un postament format din două rânduri de cărămidă (pe lat) cu mortar de argilă, sau alcătuit din alte materiale incombustibile termoizolatoare echivalente termic.
Efectuarea lucrărilor de reparații, revizii sau modificări la instalațiile de gaze, de catre persoane neautorizate si fără avizul prealabil al distribuitorului de gaze naturale este strict interzisă.

În cazul utilizării buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:

� folosirea buteliilor defecte sau improvizate si neomologate;
� amplasarea buteliilor în apropierea surselor care radiază intens căldură;
� activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau incălzirea acesteia;
� racordarea buteliei la mijloacele de încălzire, direct, fără reductor de presiune;
� utilizarea furtunului de racordare neomologat pentru gaze, fixat necorespunzător, uzat, în stare defectă sau cu lungime mai mare de 1,00m. 

Pentru mijloacele de incalzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele măsuri:

� verificarea etanseitatii conductelor de alimentare cu combustibil;
� interzicerea supraalimentării cu combustibil;
� alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încalzire nu este în stare de funcționare;
� curătarea periodică a conductelor de alimentare și a duzelor de pulverizare. 

O altă cauza frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzatoare a aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

� nu vor fi utilizate instalatii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
� reparațiile la instalațiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;
� nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominala a acestora;
� nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
� vor fi supravegheate permanent mijloacele de încalzire electrice aflate în funcțiune, chiar daca sunt prevăzute cu mijloace de protectie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți și vor fi deconectate în cazul în care apar defectiuni;
� reșourile constituie o sursă frecventă de aprindere prin plasarea lor necorespunzătoare sub birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea de a intra in contact cu materiale combustibile (textile, hârtie, lemn etc.) este foarte mare;
� resourile improvizate si artizanale prezinta risc deosebit datorita puterii mari a acestora și a deficiențelor pe circuitele de alimentare, aspecte care conduc la suprasolicitarea instalatiei electrice la care sunt racordate (conductori, prize, stechere etc.).

        Cu stimă,

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE                                     URGENȚĂ SIMERIA
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.