Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

 

Monitorul Oficial Local


În această secțiune se pot regăsi informații privitoare la:
 1. STATUTUL UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE;
 2. REGULAMENTELE PRIVIND PROCEDURILE ADMINISTRATIVE, unde se publică:
  1. Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative,
  2. Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive;
 3. HOTĂRÂRILE AUTORITĂŢII DELIBERATIVE, unde se publică:
  1. Actele administrative adoptate de consiliul local, atât cele cu caracter normativ, cât şi cele cu caracter individual;
  2. Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative
  3. Registrul pentru evidenţa hotărârilor autorităţii deliberative;
 4. DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE, unde se publică:
  1. Actele administrative emise de primar, cu caracter normativ;
  2. Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive
  3. Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive;
 5. DOCUMENTE ŞI INFORMAŢII FINANCIARE, prin care se asigură îndeplinirea obligaţiilor privind procedurile de publicare a bugetelor locale, potrivit legii;
 6. ALTE DOCUMENTE, unde se asigură:
  1. publicarea Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris;
  2. publicarea Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative şi dispoziţiilor autorităţii executive, numai în cazul celor cu caracter normativ;
  3. informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice locale;
  4. informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ;
  5. publicarea minutelor în care se consemnează, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanţi la o şedinţă publică;
  6. publicarea proceselor-verbale ale şedinţelor autorităţii deliberative;
  7. publicarea declaraţiilor de căsătorie;
  8. publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică;
  9. publicarea oricăror altor documente neprevăzute la lit. a)-h) a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciază de către autorităţile administraţiei publice locale ca fiind oportună şi necesară.
 
   Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.