Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Hotarari

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
1/202008.01.2020
Titlu: HOTĂRÂREA NR.1/2020 privind acoperirea definitivă a deficitului Secţiunii Dezvoltare a bugetului local pe anul 2019
 
2/202030.01.2020
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 2/2020 privind aprobarea reţelei şcolare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Simeria, pentru anul școlar 2020-2021
 
3/202030.01.2020
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 3/2020 pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale ale oraşului Simeria pentru anul 2020
 
4/202030.01.2020
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 4/2020 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionar, domnul Trufaş Augustin-Alin, a terenurilor în suprafaţă de 427 mp., respectiv de 99 mp., înscrise în CF 67801 Simeria, respectiv CF 63388 Simeria, situate în Simeria, strada Sigismund Toduţă, nr.15, aflate în proprietatea privată a Orașului Simeria
 
5/202030.01.2020
Titlu: HOTĂRÂREA NR.5/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Reţea alimentare cu apă pe străzile Gheorghe Lazăr şi Mierlei, oraş Simeria, judeţul Hunedoara”
 
6/202030.01.2020
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 6/2020 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de SC PREST SERV CRIZANTEMA SRL Simeria
 
7/202030.01.2020
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 7/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Reţea canalizare menajeră pe strada Atelierului, între străzile George Coşbuc şi Traian, Oraş Simeria, judeţul Hunedoara”
 
8/202006.02.2020
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 8/2020 privind stabilirea salarizării pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşului Simeria, începând cu anul 2020
 
9/202019.02.2020
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 9/2020 pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la H.C.L. nr.27/2018 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.400.000 Iei
 
10/202019.02.2020
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 10/2020 privind aprobarea „Calendarului acţiunilor cultural-artistice pentru anul 2020” al Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria
 

 Contact

Primaria Orasului Simeria

 Adresa:
Str. Avram Iancu nr.23, cod postal 335900

Telefon:
0254.260005

Fax:
0254.260050

 

 Program

Program cu publicul:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Registratura:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Audiente:
Primar - Joi, ora: 09:00
Viceprimar - Marti, ora: 09:00
Secretar - Miercuri, ora: 10:00Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.