Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
1/202129.01.2021
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 1/2021 privind alegerea președintelui de ședință
 
2/202129.01.2021
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 2/2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Simeria, pentru anul școlar 2021-2022
 
3/202129.01.2021
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 3/2021 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru autoritățile administrației publice locale ale orașului Simeria
 
4/202129.01.2021
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 4/2021 privind avizarea Protocolului (Contractului-cadru) pentru acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Hunedoara și a încheierii acestuia între A.D.I. „S.I.G.D. Hunedoara” și diferite organizații de preluare a responsabilității (O.I.R.E.P.)
 
5/202129.01.2021
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 5/2021 pentru modificarea art.39 și revocarea art.40 din H.C.L. nr.98/2020 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzile aplicabile în anul 2021, în orașul Simeria
 
6/202129.01.2021
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 6/2021 privind darea în folosință gratuită a spațiilor de amplasare a sirenelor (S SM 059 și S SM 058) pe teren aparținând domeniului privat al Orașului Simeria și acordarea dreptului de acces asupra acestor imobile, pentru realizarea proiectului „Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională „Apele Române”
 
7/202129.01.2021
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 7/2021 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2020 privind prefinanţările primite pentru proiectele de investiții aflate în derulare, ca sursă de finanțare a cheltuielilor Secțiunii Dezvoltare, în anul 2021
 
8/202129.01.2021
Titlu: HOTĂRÂREA Nr. 8/2021 privind aprobarea cererii de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor de plată restante, formulată de către S.C. REVA. S.A Simeria
 
9/202126.02.2021
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 9/2021 privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Oraşului Simeria
 
10/202126.02.2021
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 10/2021 privind modificarea art.l, art.2, art.4 şi art.5, alin.2 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria, aprobat prin H.C.L. nr.21/2016
 Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.