Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Hotarari

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
1/201731.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 1/2017 pentru modificarea anexei la HCL nr.128/2004 privind aprobarea vânzării prin negociere directă către concesionari, a terenurilor aflate în proprietatea privată a oraşului Simeria, aferente garajelor şi construcţiilor cu destinaţia de locuinţă
 
2/201731.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR.2/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Simeria şi desemnarea coordonatorului acestuia
 
3/201731.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 3/2017 privind reactualizarea componenţei Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Simeria, înfiinţată prin H.C.L. nr.l 17/2010
 
4/201731.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 4/2017 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2017, în oraşul Simeria
 
5/201731.01.2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 5/2017 documentaţiilor şi a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Gestiune a Deşeurilor” Judeţ Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum şi acordarea mandatului Asociaţiei în vederea organizării procedurilor de licitaţie publică deschisă pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare
 
6/201728.02.2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 6/2017 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Oraşului Simeria
 
7/201728.02.2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 7/2016 privind stabilirea normativelor proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale ale oraşului Simeria pentru consumul lunar de carburanţi aferent mijloacelor de transport din dotare, precum şi a limitei maxime de cheltuieli pentru acţiunile de protocol
 
8/201728.02.2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 8/2017 privind modificarea art.2 şi art.4 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria, aprobat prin H.C.L. nr.21/2016
 
9/201728.02.2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 9/2017 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunilor de funcţionare şi de dezvoltare ale bugetului local, a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi al activităţilor finanţate integral din venituri proprii
 
10/201728.02.2017
Titlu: HOTĂRÂREA NR. 10/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe faţade şi în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire, branşamente la utilităţi şi organizare de şantier” situat în judeţul Hunedoara, localitatea Simeria, strada Atelierului, nr.4, beneficiar fiind S.C INSTANT INTERNATIONAL S.R.L. Simeria
 

 Contact

Primaria Orasului Simeria

 Adresa:
Str. Avram Iancu nr.23, cod postal 335900

Telefon:
0254.260005

Fax:
0254.260050

 Program

Program cu publicul:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Registratura:
Luni-Joi: 07:30-16:00
Vineri: 07:30-13:30
Audiente:
Primar - Joi, ora: 09:00
Viceprimar - Marti, ora: 09:00
Secretar - Miercuri, ora: 10:00Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.