Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 
Serviciul Voluntar Pentru Situatii De Urgenta

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență


 
 1. Contact:

  Consiliul local al orașului Simeria: str.: Avram Iancu, nr. 32, cod 335900, jud .Hunedoara, Telefon: 0254 260 005
  Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Simeria: Telefon 0254 260 400; 0722 511 499
 2. Informații de interes public


 3. Voluntariatul în sistemul de urgență

  • Drepturile voluntarului in situatii de urgenta

   1. asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului a desfasurarii activitatilor in conditiile legale de protectie a muncii;
   2. asigurarea, de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile legii, impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatii, cu plata primelor de asigurare de catre beneficiarul voluntariatului; in lipsa asigurarii sau in cazul neplatii primelor de asigurare, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului;
   3. rambursarea de catre beneficiarul voluntariatului, in conditiile convenite in contract, a cheltuielilor efectuate de personalul voluntar pentru realizarea activitatii de interventie;
   4. pastrarea locului de munca si a drepturilor salariale la institutia/operatorul economic la care este angajat, pe perioada in care participa la interventii, cursuri de pregatire sau concursuri profesionale;
   5. control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a infiintat serviciul de urgenta voluntar;
   6. gratuitati pe mijloacele de transport in comun, aflate sub autoritatea beneficiarului voluntariatului si/sau in baza contractelor incheiate de acesta cu societatile private;
   7. uniforma, echipament de protectie, aparatura si mijloace de instiintare, asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;
   8. despagubirea corespunzatoare, de catre beneficiarul voluntariatului, in cazul in care pe timpul interventiei i s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri personale;
   9. drepturi de deplasare, cazare si diurna pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire si concursuri profesionale organizate in afara localitatii in care functioneaza serviciul de urgenta voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform legii;
   10. compensatii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interventii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar.
  • Obligatiile voluntarului in situatii de urgenta

   1. respectarea clauzelor contractului de voluntariat;
   2. indeplinirea sarcinilor primite si atributiilor stabilite prin regulamentul de organizare si functionare;
   3. respectarea timpului de prezentare in caz de alerta la locul stabilit de beneficiarul voluntariatului;
   4. participarea la cursurile de instruire organizate sau stabilite de beneficiarul voluntariatului.
  • Informatii suplimentare despre voluntariatul in situatii de urgenta
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi cfcu.PHARE@mfinante.ro
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.