Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Carieră

Ultima actualizare: 16.10.2023


Formulare tipizare

Anunțuri curente

Concurs de recrutare pentru pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante, de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Tehnice – Compartimentul Informatică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria.
Dată concurs: 16.10.2023
Publicat

Anunt concurs 13.09.2023
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante, de Consilier, clasa I, grad profesional asistent in cadrul Directiei Economice - Compartiment Inventar - asociatii de proprietari din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Simeria.
Dată concurs: 16.10.2023
Publicat

Rezultat proba scrisa 16.10.2023

Rezultat selectie dosare 22.09.2023

Anunt concurs 30.08.2023
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante, de Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Compartimentului Investitii al serviciului Investitii-Achizitii Prublice-Administrare Patrimoniu, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Simeria.
Dată concurs: 02.10.2023
Publicat

Rezultat proba scrisa 02.10.2023

Rezultat selectie dosare 21.09.2023

Anunt concurs 30.08.2023
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante, de Consilier, clasa I, grad profesional superior in cadrul Biroului Dezvoltare Locala si Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Simeria.
Dată concurs: 09.10.2023
Publicat

Rezultat contestatie proba scrisa 11.10.2023

Rezultat proba scrisa 09.10.2023

Rezultat selectie dosare 21.09.2023

Anunt concurs 30.08.2023
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante, de Sef Serviciu CLS. I, GR. II in cadrul serviciului investitii, Achizitii publice, Administrare patrimoniu, Cadastru al Directiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Simeria.
Dată concurs: 05.10.2023
Publicat

PV Proba scrisa 05.10.2023

Rezultat selectie dosare 25.09.2023

Anunt concurs 30.08.2023
Anunt privind ocuparea prin transfer la cerere a unor functii publice vacante in cadrul Primariei orasului SIMERIA.
Publicat

Anunt 24.08.2023

Cerere 24.08.2023

Acord prelucrarea datelor cu caracter personal 24.08.2023
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante, de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Investiții al Serviciului Investiții-Achiziții publice-Administrare patrimoniu, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 10.07.2023
Publicat

Rezultat contestatie 12.07.2023

Rezultat proba scrisa 10.07.2023

Rezultat selectie dosare 28.06.2023

Anunt concurs 08.06.2023
CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE, DE ȘEF SERVICIU, CLS.I, GR.II, ÎN CADRUL SERVICIULUI INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE, ADMINISTRARE PATRIMONIU, CADASTRU AL DIRECȚIEI TEHNICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI SIMERIA
Dată concurs: 11.07.2023
Publicat

Rezultat contestatie 13.07.2023

Rezultat proba scrisa 11.07.2023

Rezultat selectie dosare 04.07.2023

Anunt concurs 08.06.2023
CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE, DE DIRECTOR EXECUTIV, CLS.I, GR.II, ÎN CADRUL DIRECȚIEI TEHNICE DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI SIMERIA
Dată concurs: 14.07.2023
Publicat

Rezultat proba scrisa 14.07.2023

Rezultat selectie dosare 04.07.2023

Anunt concurs 08.06.2023
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie vacante, de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Dezvoltare Locală și Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 17.07.2023
Publicat

Rezultat proba scrisa 17.07.2023

Rezultat selectie dosare 28.06.2023

Anunt concurs 08.06.2023
CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNEI FUNCȚII PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE POLIŢIST LOCAL, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR ÎN CADRUL SERVICIULUI POLIŢIA LOCALĂ, COMPARTIMENT INSPECŢIE COMERŢ DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAŞULUI SIMERIA
Dată concurs: 21.07.2023
Publicat

Anunt renuntare procedura de concurs 16.06.2023

Anunt concurs 08.06.2023
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de Consilier achiziţii publice, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Achiziţii publice al Serviciului Investiţii-Achiziţii publice-Administrare patrimoniu, Cadastru din cadrul aparatului de specialitatea al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 02.05.2023
Publicat

PV solutionare contestatii 04.05.2023

Comunicat - rezultate proba scrisa 02.05.2023

PV Selectie dosare 25.04.2023

Anunt concurs 31.03.2023

PV Afisare anunt 31.03.2023
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere, cu contract de munca cu norma intreaga de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, respectiv: Director la Clubul Sportiv C.F.R. Simeria - 1 post.
Dată concurs: 25.04.2023
Publicat

Rezultate proba scrisa 25.04.2023

Selectie Dosare 19.04.2023

Anunt concurs 30.03.2023

PV Afisare anunt 30.03.2023
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere, cu contract de munca cu norma intreaga de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, respectiv: Director la Clubul Sportiv C.F.R. Simeria - 1 post.
Dată concurs: 14.03.2023
Publicat

PV FINALIZARE REZULTATE CONCURS 21.03.2023

PV Afisare rezultat proba scrisa 14.03.2023

Rezultat proba scrisa 14.03.2023

Rezultat selectie doasare 06.03.2023

PV Afisare selectie doasare 06.03.2023

PV Afisare anunt 16.02.2023

Anunț concurs 16.02.2023
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante, de Șef serviciu, clasa I, grad profesional II în cadrul Serviciului Investiții, Achiziții publice, Administrare patrimoniu, Cadastru al Direcției Tehnice care face parte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria.
Dată concurs: 27.02.2023
Publicat

PV Afisare rezultat proba scrisa 27.02.2023

Rezultat proba scrisa 27.02.2023

Rezultat selectie dosare 16.02.2023

PV Afisare rezultat selectie dosare 16.02.2023

Clarificari studii 28.01.2023

Anunț concurs 25.01.2023
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei functii publice de conducere vacante, de director executiv, cls. I, gr. II, in cadrul directiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Simeria, organizat in baza art. unic din OUG nr. 80/2022- alin.(2) lit. A), incepand cu data de 20.02.2023
Dată concurs: 20.02.2023
Publicat

Comunicat 16.02.2023

Rezultate selectie dosare 16.02.2023

Rezultat selectie dosare 10.02.2023

Clarificari studii 28.01.2023

PV 18.01.2023

Anunț concurs 18.01.2023
Examen de promovare in grad profesional a functionarilor publici care isi desfasoara activitatea in cadrul administratiei publice a orasului Simeria
Dată examen: 21.11.2022
Publicat

Rezultat final
21.11.2022

Rezultat interviu
21.11.2022

Rezultat proba scrisa
21.11.2022

Comunicat
10.11.2022

PV Afișare anunț
20.10.2022
Examen de promovare in grad profesional a personalului contractual care isi desfasoara activitatea in cadrul administratiei publice locale a orasului Simeria
Dată examen: 22.11.2022
Publicat

Rezultat proba scrisa 22.11.2022

Comunicat depunere dosare 18.11.2022

Anunț 08.11.2022

PV Afișare anunț 08.11.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcției Tehnice - Compartimentul Informatica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 16.08.2022 
Publicat

Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 14.07.2022

PV Afisare concurs 14.07.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Investitii al Serviciului Investitii-Achizitii publice-Administrare Patrimoniu, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria 
Dată concurs: 17.08.2022 
Publicat

Comunicare privind nedepunerea dosarelor pentru concursul anunțat 04.08.2022

Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 14.07.2022

PV Afisare concurs 14.07.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achizitii Publice al Serviciului Investitii-Achizitii publice-Administrare Patrimoniu, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria 
Dată concurs: 17.08.2022 
Publicat


Rezultatul final 18.08.2022

Rezultatul probei interviului 17.08.2022

Rezultat probă scrisă 17.08.2022

Rezultat selecție dosare 04.08.2022

Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 14.07.2022

PV Afisare concurs 14.07.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Investiții al Serviciului Investiții - Achiziții Publice - Administrare Patrimoniu, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 07.06.2022
Publicat

Rezultate finale 09.06.2022

PV Rezultate probă scrisă 07.06.2022

PV Selecție dosare 27.05.2022

Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 05.05.2022

PV Afișare Anunț 05.05.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, grad profesional debutant în cadrul Direcției Tehnice - Compartiment Informatică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 08.06.2022
Publicat

Rezultate finale 10.06.2022

Rezultat probă scrisă 08.06.2022

Rezultat selectie dosare 30.05.2022

Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 05.05.2022

PV Afișare Anunț 05.05.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcției Economice - Compartiment Inventar - asociații de proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 08.06.2022
Publicat

Rezultate finale 10.06.2022

Rezultat probă scrisă 08.06.2022

Rezultat selectie dosare 31.05.2022

Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 05.05.2022

PV Afișare Anunț 05.05.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Auditor, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 07.06.2022
Publicat

Rezultate finale 09.06.2022

PV Rezultate probă scrisă 07.06.2022

PV Selecție dosare 27.05.2022

Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 05.05.2022

PV Afișare Anunț 05.05.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului Dezvoltare Locală și Management Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 07.06.2022
Publicat

Rezultate finale 09.06.2022

PV rezultate probă scrisă 07.06.2022

PV Selecție dosare 27.05.2022

Anunț concurs + Bibliografie și Tematică 05.05.2022

PV Afișare Anunț 05.05.2022
Concurs de recrutare a funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei Economice - Compartiment Inventar – asociaţii proprietari din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria
Dată concurs: 04.04.2022
Publicat

Anunț concurs 02.03.2022

PV Afișare Anunț 02.03.2022
Concurs recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere, vacante,de Şef birou , gradul II, al Direcţiei Economice – Birou Buget – Contabilitate – Financiar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria.
Dată concurs: 21.03.2022
Publicat

PV Rezultat final concurs 21.03.2022

PV Rezultat probă scrisă 21.03.2022

PV Selecție Dosare 10.03.2022

Anunț concurs 17.02.2022

PV Afișare Anunț 17.02.2022
Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu.
Termen depunere cerere: 15.02.2022 - 18.02.2022
Publicat

Anunț înscriere candidați 14.02.2022

Cerere de înscriere 14.02.2022
Concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuţie, vacantă,de Consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcţiei Economice - Compartiment pentru serviciul public de transport local, autorizare transport, comerţ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Simeria.
Dată concurs: 31.01.2022
Publicat

PV Final 01.02.2022

PV Proba scrisă 01.02.2022

Rezultat probă scrisă 01.02.2022

Rezultat final 01.02.2022

PV selecție dosare 25.01.2022

Rezultat selecție dosare 25.01.2022

Anunț concurs 30.12.2021

Tematica și Bibliografia 30.12.2021

PV anunț concurs 30.12.2021
Concurs recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, de consilier, grad profesional superior in cadrul Directiei Tehnice - Compartiment Informatica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Simeria.
Dată concurs: 11.01.2022
Publicat

Anunț concurs 09.12.2021

PV anunț concurs 09.12.2021
Concurs recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, de consilier, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor, Compartiment Stare Civila al Consiliului Local Simeria
Dată concurs: 14.12.2021
Publicat

Rezultat Final 15.12.2021

P.V. - Rezultat Final 15.12.2021

Rezultat probă scrisă 15.12.2021

P.V. - probă scrisă 15.12.2021

Rezultatul selecției dosarelor 09.12.2021

PV selecție dosare 09.12.2021

Anunț concurs de recrutare 11.11.2021

Proces-verbal de afisare anunț(nr.14685/11.11.2021) 11.11.2021
Examen de promovare în grad profesional a funcţionarilor publici care îşi desfăşoară activitatea în cadrul administraţiei publice locale Simeria
Dată concurs: 22.11.2021
Publicat

Centralizator Final 22.11.2021

Proces-verbal de afisare anunț(nr.15220/22.11.2021) 22.11.2021

Proces verbal la selecția dosarelor 12.11.2021

Anunț examen de promovare 19.10.2021

Proces-verbal de afisare anunț(nr.13396/19.10.2021) 19.10.2021
Concurs recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, de auditor grad profesional superior din cadrul Compartimentului Audit Public Intern
Dată concurs: 09.11.2021
Publicat

PV - Interviu 12.11.2021

PV - Rezultat final interviu 12.11.2021

Rezultat final interviu 12.11.2021

Rezultat interviu 12.11.2021

Rezultate probă scrisă 09.11.2021

PV - Afișare web 09.11.2021

Proces verbal la selecția dosarelor 28.10.2021

Rezultatul selecției dosarelor 28.10.2021

Anunț concurs de recrutare 08.10.2021

Proces-verbal de afisare anunț(nr.12885/08.10.2021) 08.10.2021

Arhivă anunțuri
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.