Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Buget & Bilanț contabil

Execuție bugetară

Data ultimei actualizări: 05.08.2021

BUGETUL LOCAL

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII SI AL ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII

BUGETUL IMRUMUTURILOR INTERNE


Situația lunară a plăților (execuție bugetară)

2021 IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC
2020 IAN FEB MAR APR MAI IUN IUL AUG SEP OCT NOV DEC
2019 IAN FEB MAR APR MAI IUN IUN AUG SEP OCT NOV DEC

Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.