Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Transparență decizională

Consultare publică

Data ultimei actualizări: 11.03.2024

Consultări actualeSe supune dezbaterii/consultării publice ... Publicat:
Planul de ordine si siguranta publica al orașului Simeria pe anul 2024. 11/03/2024
Anunt
11/03/2024
Adresa
11/03/2024
PV
11/03/2024
HCL
11/03/2024
Raport specialitate
11/03/2024
Referat aprobare
11/03/2024
Referat initiere
11/03/2024

Proiectul propus pentru aprobarea bugetului împrumutului al orașului Simeria pe anul 2024. 16/02/2024
Anunt
16/02/2024
PV Afisare
16/02/2024
Referat de aprobare si proiect
16/02/2024
Referat initiere
16/02/2024
Raport imprumut
16/02/2024
Lista investitii
16/02/2024
Venituri - Anexa 1
16/02/2024
Opis - Anexa 2
16/02/2024

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria pe anul 2024. 13/02/2024

Hotararea nr. 9 / 2024 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din aparatul de specialitate al Primarului orasului Simeria, din serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local al orasului Simeria si din cadrul Directiei de Asistenta Sociala subordonata Consiliului local al orașului Simeria pe anul 2024. 09/02/2024

Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului pentru Centrul Cultural și de Creație al orașului Simeria pe anul 2024. 09/02/2024
Anunt
09/02/2024
Referat aprobare
09/02/2024
Raport
09/02/2024
Referat + Proiect buget
09/02/2024
Detaliere venituri
09/02/2024
PV Afisare
09/02/2024
Anexa
09/02/2024

Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului pentru Clubul Sportiv CFR Simeria pe anul 2024. 09/02/2024
Anunt
09/02/2024
Referat initiere
09/02/2024
Referat aprobare + Proiect
09/02/2024
Raport buget
09/02/2024
PV Afisare
09/02/2024
Anexa cheltuieli
09/02/2024
Anexa venituri
09/02/2024

Proiectul de hotarare privind aprobarea „Calendarului Acţiunilor Cultural - Artistice pentu anul 2024” Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria. 09/02/2024
Anunt
09/02/2024
Referat
09/02/2024
Raport
09/02/2024
PV Afisare
09/02/2024
Calendar
09/02/2024
Anexa
09/02/2024

Proiectul de hotarare pentru aprobarea regulamentului de desfasurare a evenimentelor in aer liber pe raza administrativa a orașului Simeria 01/02/2024
Anunt
01/02/2024
PV Afisare anunt
01/02/2024
Referat de initiere
01/02/2024
Referat aprobare HCL
01/02/2024
Proiect HCL
01/02/2024
Regulament
01/02/2024

Proiectul de hotarare pentru aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria, administrate și finanțate din bugetul local, pentru anul 2024 12/01/2024

Proiectul de hotărâre privind stabilirea modalităţilor şi a criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenţă 12/01/2024

Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ – teritorială a oraşului Simeria, pentru anul şcolar 2024-2025 15/12/2023
PV
15/12/2023
Proiect HCL
15/12/2023
Raport
15/12/2023
Referat
15/12/2023
Anexa 1
15/12/2023
Anexa 2
15/12/2023

PROIECTUL PROPUS PENTRU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU:-"AMENAJARE ZONA DE SERVICII SI UTILITATI PUBLICE CU CONSTRUCTII AFERENTE", initiatori/beneficiari-Ogean Darius, Ogean Alina Vasilica, localitatea Simeria, CF nr. 67813 Simeria, f.nr., jud. Hunedoara 15/12/2023
Anunt si PV
15/12/2023
Proiect HCL
15/12/2023
Raport de specialitate
15/12/2023

Proiectul propus pentru aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului orasului Simeria si a institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local al Orasului Simeria, incepand cu data de 01.01.2024 12/12/2023
Anunt
12/12/2023
Referat de aprobare
12/12/2023
Raport de specialitate
12/12/2023
Proiect HCL
12/12/2023
Anexa 1 - Organigrama
12/12/2023
Anexa 2 - Stat de functii
12/12/2023
Anexa 3 - ROF
12/12/2023
PV Afisare anunt
12/12/2023

Proiectul de Hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2024 în orașul Simeria. 13/11/2023
Anunt
13/11/2023
PV Afisare
13/11/2023
Proiect HCL
13/11/2023
Raport proiect
13/11/2023
Referat de aprobare
13/11/2023

Proiectul propus pentru modificarea art. 5 anexei la HCL 3. 24/07/2023
Anunt
24/07/2023
HCL
24/07/2023
Referat de aprobare
24/07/2023
PV afisare anunt
24/07/2023

Proiectul propus pentru aprobarea unui proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la HCL 92/2016. 13/07/2023
Anunt
13/07/2023
HCL
13/07/2023
Raport de specialitate
13/07/2023
Referat de initiere
13/07/2023
Referat de aprobare
13/07/2023
PV afisare anunt
13/07/2023

Proiectul privind aprobarea programului anual al finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orasului Simeria pe anul 2023. 07.07.2023
Anunt
07.07.2023
Proiect HCL
07.07.2023
Raport necesitate
07.07.2023
Referat initiere
07.07.2023
Anexa
07.07.2023

Proiectul propus pentru aprobarea completarii anexei la HCL 122/2014 privind regulamentul de ordine si functionare a Politiei locale SIMERIA. 13.06.2023
Anunt
13.06.2023
PV
13.06.2023
HCL
13.06.2023
Referat initiere
13.06.2023
Raport de specialitate
13.06.2023
Referat de aprobare
13.06.2023

COMPLETAREA ANEXEI LA HCL NR.92/2016 PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI PRIVIND REGLEMENTAREA CIRCULAŢIEI AUTO PE RAZA ORAŞULUI SIMERIA. 08.06.2023
Anunt si PV
08.06.2023
Raport de specialitate
08.06.2023
Referat de aprobare
08.06.2023
Plan de incadrare in zona
08.06.2023
HCL
08.06.2023

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune locală pentru incluziunea comunităților de romi pentru anul 2023 la nivelul orașului Simeria. 09.05.2023
Referat Initiere
09.05.2023
Raport de specialitate
09.05.2023
Referat de aprobare
09.05.2023
Anexa HCL
09.05.2023
Anunt
09.05.2023
PV Afisare
09.05.2023
Proiect HCL
09.05.2023

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Simeria, instituție publică, aflată în subordinea Consiliului local al orașului Simeria. 24.04.2023
Anunt
24.04.2023
Anexa 1
24.04.2023
Anexa 2
24.04.2023
Proiect HCL
24.04.2023
PV afisare anunt
24.04.2023
Raport de specialitate
24.04.2023
Referat de aprobare
24.04.2023
Referat de initiere
24.04.2023

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL ORAŞULUI SIMERIA PE ANUL 2023 02.03.2023
Anunt
02.03.2023
PV Anunt
02.03.2023
Raport de specialitate
02.03.2023
Proiect HCL
02.03.2023

Proiectul de hotarare aprobarea Studiului de oportunitate pentru delegarea activităților serviciului de salubrizare în cadrul SMID Județul Hunedoara și a anexelor, a Strategiei de contractare, a Regulamentului Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similar din Județul Hunedoara, a Planului tarifar actualizat – analiza pragului de suportabilitate al tarifelor actualizate și a Documentației pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect „Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara”, mandatarea ADI SIGD Hunedoara să organizeze procedura de achiziție până la finalizarea acesteia, precum și mandatarea președintelui ADI SIGD Hunedoara să semneze contractul de delegare. 15.02.2023
Anunt Licitatie
15.02.2023
Proiect HCL
15.02.2023
Raport specialitate
15.02.2023

PROIECTUL PROPUS PENTRU APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL: LOCUINŢĂ P+M, localitatea Simeria Veche, f.nr.,extravilan, iniţiator/beneficiar-OPRINCA GABRIELA STELA 13.02.2023
PV
13.02.2023
Proiect HCL
13.02.2023
Raport de specialitate
13.02.2023
Referat de initiere
13.02.2023

Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar 31.01.2023
HCL
31.01.2023
Referat de aprobare
31.01.2023

Proiectul propus pentru stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Simeria, din serviciile publice fara personalitate juridica din subordinea Consiliului local al orasului Simeria si din cadrul Directiei de Asistenta Sociala subordonata Consiliului local al Orasului Simeria, pentru anul 2023. 17.01.2023
Anunt
17.01.2023
PV
17.01.2023

Proiect HCL

17.01.2023
Raport
17.01.2023
Referat aprobare
17.01.2023
Referat initiere
17.01.2023

Proiectul propus pentru aprobarea planului de lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de VMG dpe anul 2023, in orasul Simeria 16.01.2023
Anunt
16.01.2023
PV
16.01.2023
HCL
16.01.2023
Plan de actiuni
16.01.2023
Raport
16.01.2023
Referat de aprobare
16.01.2023

Proiectul propus pentru aprobarea "Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare pentru zona de colectare 3 Centru" 16.01.2023

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului pentru ocuparea functiei contractuale de Director al Clubului Sportiv C.F.R. Simeria. 12.01.2023
Anunt
12.01.2023
PV
12.01.2023
Proiect HCL
12.01.2023
Raport aprobare
12.01.2023
Referat de aprobare
12.01.2023
Referat de solicitare
12.01.2023
Regulament
12.01.2023

Proiectul propus pentru aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale. 11.01.2023
PV indeplinire transparenta
26.01.2023
Anunt
11.01.2023
PV Afisare
11.01.2023
Proiect HCL
11.01.2023
Referat Initiere
11.01.2023
Raport de specialitate
11.01.2023
Anexa la HCL
11.01.2023
Referat de aprobare
11.01.2023

Proiectul privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2023, în orașul Simeria. 23.12.2022
Nota
23.12.2022
Proiect
23.12.2022
Raport
23.12.2022

Proiectul propus pentru aprobarea Rețelei școlare 19.12.2022
Anunt
19.12.2022
P.V.
19.12.2022
Referat
19.12.2022
Raport
19.12.2022
HCL
19.12.2022

Proiectul propus pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a spatiilor dejoaca pentru copii, situate pe domeniul public al orasului Simeria 05.12.2022
HCL
05.12.2022
Anexa
05.12.2022
Raport de specialitate
05.12.2022
Referat de aprobare
05.12.2022

Proiectului de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2023 14.11.2022
Anunt
14.11.2022
PV afisare anunt
14.11.2022
HCL
14.11.2022
Raport HCL
14.11.2022

Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea art.17 din anexa nr.1 la H.C.L nr.4/2022 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv “CFR” Simeria. 11.11.2022
Anunt
11.11.2022
PV
11.11.2022
Referat
11.11.2022
Raport
11.11.2022
HCL
11.11.2022

Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare și aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Simeria. 28.10.2022
Anunț
28.10.2022
Anexe
28.10.2022
Referat aprobare
28.10.2022
Raport specialitate
28.10.2022
Regulament
28.10.2022
PV Afișare
28.10.2022

Proiectul de hotărâre privind stabilirea criteriilor și a procedurilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale de Director al Clubului Sportiv C.F.R. Simeria. 18.10.2022
Anunț
18.10.2022
Criterii și proceduri
18.10.2022
HCL
18.10.2022
Proces verbal
18.10.2022
Raport
18.10.2022
Referat de aprobare
18.10.2022
Referat inițiere
18.10.2022

Proiectul propus pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "Construire Creșă" 12.10.2022
Anunț
12.10.2022
HCL și Referat de aprobare
12.10.2022
PV Afișare anunț
12.10.2022
Raport specialitate
12.10.2022
Referat inițiere
12.10.2022

Proiectul propus pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu "LOCUINTA REGIM DE INALTIME P SI IMPREJMUIRE" 05.07.2022
Anunț
05.07.2022
PV Anunt 05.07.2022
Proiect HCL 05.07.2022
Raport de specialitate 05.07.2022
Referat 05.07.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al orașului Simeria 20.06.2022

Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului local al orașului Simeria 10.06.2022

Proiectul de hotărâre privind normele pentru imbunatatirea activitatilor de gospodarie, curatenie, intretinere, pastrarea ordinii si linistii publice, urbanism, disciplina in constructii si afisaj stradal, comert si conservarea mediului 20.04.2022
Anunt 20.04.2022
HCL 20.04.2022
Proces verbal 20.04.2022
Referat 20.04.2022
Referat de aprobare 20.04.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine Publică a Orașului Simeria pe anul 2022 18.04.2022
Referat de aprobare 18.04.2022
HCL 18.04.2022
Anexa la HCL 18.04.2022

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC Simprestutil SRL precum și Regulamentul aferent acestora. 25.03.2022
Anunț 12.04.2022
PV afisare 12.04.2022
Anexa nr. 1 la HCL - Tarife 12.04.2022
Anexa nr. 2 la HCL - Regulament 12.04.2022
Raport 12.04.2022
Referat de aprobare si de hotarare 12.04.2022
Referat 12.04.2022
Anunț si PV 12.04.2022
Anexa 1 12.04.2022
Anexa 2 12.04.2022
Anexa 3 12.04.2022
Anexa 4 12.04.2022
Anexa 5 12.04.2022
Anexa 6 12.04.2022
Anexa 7 12.04.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al orașului Simeria 25.03.2022

PUZ-REALIZARE ZONĂ DE AGREMENT, beneficiar SC TRANSMONTANA EXPLO SRL 04.03.2022
Anunț 04.03.2022
PV Afișare anunț 04.03.2022
Proiect HCL 04.03.2022
Raport de specialitate 04.03.2022
Referat de aprobare 04.03.2022
referat de inițiere HCL 04.03.2022

STUDIU DE OPORTUNITATE PENTRU DELEGAREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ȊN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR IN JUDEȚUL HUNEDOARA 20.01.2022
HCL 20.01.2022
Studiul de oportunitate 20.01.2022

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de VMG pe anul 2022, pe orașul SIMERIA. 18.01.2022
Anunț website 18.01.2022
Proiect HCL 18.01.2022
PV afișare online 18.01.2022
Referat de aprobare 18.01.2022
Anexa 18.01.2022

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale ale orașului Simeria pentru anul 2022. 17.01.2022

Proiectul de hotărâre privind stabilirea bazei de calcula salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Simeria pentru anul 2022. 14.01.2022
Anunț website 14.01.2022
Hotărârea 14.01.2022
PV afișare online 14.01.2022
Raport 14.01.2022
Referat de aprobare 14.01.2022
Referat de inițiere 14.01.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de autofinanţate al oraşului Simeria pe anul 2022. 12.01.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului bugetul local al oraşului Simeria pentru anul 2022. 12.01.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Clubul Sportiv CFR Simeria pe anul 2022. 12.01.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumutului al orașului Simeria pe anul 2022. 12.01.2022
Anunț website 12.01.2022
Proiect și referat de aprobare 12.01.2022
PV afișare online 12.01.2022
Anexa 1 - Venituri 12.01.2022
Anexa 2 - Cheltuieli 12.01.2022
Anexa 3 - Lista de Investiții 12.01.2022
Referat 12.01.2022
Raport 12.01.2022

Proiectul de Hotărâre aprobarea „Calendarului Acţiunilor Cultural-Artistice pentu anul 2022” a Centrului Cultural şi de Creaţie al oraşului Simeria pentru anul 2022. 12.01.2022
Anexa la HCL 12.01.2022
Anunț website 12.01.2022
Proiect și referat de aprobare 12.01.2022
PV afișare online 12.01.2022
Raport 12.01.2022
Referat 12.01.2022

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Centru Cultural și de Creație al orașului Simeria pe anul 2022. 12.01.2022

PUZ-CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIAL P+1E,RECLAME PE FAŢADE,ALEI AUTO ŞI PIETONALE,ÎMPREJMUIRE ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI. Beneficiar - SC INSTANT INTERNATIONAL SRL SIMERIA 27.12.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv CFR Simeria. 06.12.2021

Regulamentul pentru eliberarea și folosirea autorizațiilor de acces tonaj în legătură cu stabilirea condițiilor de acces și a tarifelor pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 7.5 tone pe străzile orașului Simeria 25.11.2021
Dosar Documente 25.11.2021

Completarea ANEXEI la HCL nr. 92/2016, pentru stabilirea unor măsuri privind reglementarea circulației auto pe raza orașului SIMERIA 16.11.2021
Anunț site 16.11.2021
Proiect HCL 16.11.2021
Proces verbal 16.11.2021
Cerere 16.11.2021
Referat de aprobare HCL 16.11.2021
Aviz 16.11.2021

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Orașului Simeria, pentru anul școlar 2022-2023 16.11.2021
Anunț site 16.11.2021
Proiect HCL 16.11.2021
Proces verbal 16.11.2021
Raport HCL 16.11.2021
Referat de aprobare HCL 16.11.2021
Raport solicitare inițiere HCL 16.11.2021

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulament privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale de Fond Funciar SIMERIA pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi modul de lucru cu Comisia Judeţeană HUNEDOARA 08.11.2021


Proiect de Hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2022, în orașul Simeria. 08.11.2021


Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal:Ansamblu cartier locuințe Strada Traian 18.10.2021


Proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în orașul Simeria pentru persoanele fizice și juridice fără contracte de prestări servicii de salubrizare și a regulamentului pentru constatarea , urmărirea, încasarea, executarea silită și utilizarea sumelor încasate 11.10.2021


Proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei și a statului de funcții a Direcției de Asistență Socială Simeria, structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al orașului Simeria 11.10.2021


Proiectul de hotărâre pentru completarea art.11 din Anexa la H.C.L nr.84/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv “CFR” Simeria 16.09.2021


Proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al orașului Simeria de tip V2 aflat în subordinea Consiliului Local Simeria, județ Hunedoara, conform O.M.A.I. nr. 75/2019 23.08.2021


Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către SC Simprestutil SRL 19.08.2021


Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal: „AMPLASARE CONTAINERE PENTRU AMENAJARE GRĂDINIŢĂ, situat în localitatea Simeria Veche,f.nr.,extravilan, iniţiatori/ beneficiari - SFÂRU GHEORGHE,SFÂRU LIDIA”, Simeria, cu acces din DJ700, f.nr.,extravilan, iniţiator/beneficiar - BOLDIJAR REMUS 10.08.2021


Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a zonei urbane Simeria 26.07.2021


Proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului urbanistic zonal: „Modernizare şi extindere anexă existentă, transformare în service auto,birouri şi locuinţă de serviciu”, Simeria, cu acces din DJ700, f.nr.,extravilan, iniţiator/beneficiar - BOLDIJAR REMUS 20.07.2021


Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției de Asistență Socială Simeria 15.06.2021


Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Simeria 15.06.2021Proiectul de hotărâre privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare al orașului Simeria
13.04.2021Arhiva
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.