Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Avizier digital

PLANURI URBANISTICE

 Ultima actualizare: 17.11.2023


Anul curent

Specificație Dată publicare
PUD-CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL P, AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADĂ ŞI TOTEM PUBLICITAR

Anunt 17.11.2023

CU 17.11.2023

Extras CF 17.11.2023

Memoriu 17.11.2023

Planse 1 - 4 17.11.2023
PUD-AMENAJARE ZONĂ DE SERVICII ŞI UTILITĂŢI PUBLICE CU CONSTRUCŢII AFERENTE BENEFICIARI: OGNEAN DARIUS, OGNEAN ALINA VASILICA

Info 23.05.2023

Memoriu 23.05.2023

Plan 23.05.2023

PV 23.05.2023
PUZ-CONSTRUIRE HALĂ DE DEPOZITARE,beneficiar PIENAR ANCA

Acord oportunitate 21.04.2023

Anunt intentie 21.04.2023

CU 21.04.2023

Memoriu 21.04.2023

Plan incadrare in zona 21.04.2023

Plan al situatiei existente 21.04.2023

Plan propunere 21.04.2023
PLAN URBANISTIC PENTRU ZONE CONSTRUITE PROTEJATE AVIZ OPORTUNITATE REALIZAREA PARCULUI ARHEOLOGIC MĂGURA UROIULUI ”PETRIS ARHEOPARC” ORAȘ SIMERIA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Anunt 28.03.2023

Memoriu 28.03.2023

V1 28.03.2023

V2-1 28.03.2023
PUZ-PARCELARE TEREN ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ

Anunt 17.01.2023

Memoriu 17.01.2023

Plansa existent 17.01.2023

Plansa incadrare 17.01.2023

Plansa reglementari 17.01.2023
PUD - CONSTRUIRE CREŞĂ

ANUNT INTENTIE 10.08.2022

MEMORIU 10.08.2022

PLAN INCADRARE 10.08.2022

PLAN SITUATIE 10.08.2022
PUZ - REALIZARE ZONĂ DE AGREMENT

ANUNŢ ŞI PVB AFISARE ANUNT INTENTIE ELEBORARE PUZ 25.11.2021

Memoriu tehnic explicativ 25.11.2021

PL 0.1-plan încadrare în zona 25.11.2021

Pl.1.1-plan de situatie existenta 25.11.2021

Pl.2.1-plan de situatie propusă 25.11.2021
PUG al orașului Simeria și al localităților aparținătoare (actualizare)

Referat de specialitate 20.09.2021

Anexa 1 20.09.2021

Anexa 2 20.09.2021
PUZ-CONSTRUIRE LOCUINŢĂ,FOIŞOR,PARCARE ACOPERITĂ,BAZIN, (Beneficiari-CIUHAT OLIVIA,CIUHAT MIHAI-ALEXANDRU)

Memoriu de prezentare 16.08.2021

Regulament local de urbanism 16.08.2021

P1 - Situație existentă 16.08.2021

P2 - Reglementări urbanistice 16.08.2021

P3 - Reglementări edilitare 16.08.2021

P4 - Proprietatea asupra terenului 10.06.2021
PUZ-«LOCUINŢĂ P +M», (beneficiari: Oprinca Gabriela Stela)

Proces verbal de afișare 10.06.2021

Anunț 10.06.2021

Memoriu general 10.06.2021

Încadrarea în zonă 10.06.2021

Reglementări urbanistice 10.06.2021

Reglementări edilitare 10.06.2021

Obiective de utilitate publică 10.06.2021
PUD-«CONSTRUIREA A DOUĂ HALE DEPOZITARE», (beneficiari: Rusu Viorel,Rusu Maria)

Proces verbal de afișare 10.06.2021

Anunț 10.06.2021

Memoriu de prezentare 10.06.2021

Situație existentă 10.06.2021

Reglementări urbanistice 10.06.2021

Reglementări edilitare 10.06.2021

Obiective de utilitate publică 10.06.2021
PUD-LOCUINŢĂ-REGIM DE ÎNĂLŢIME P ŞI ÎMPREJMUIRE, (beneficiari: BĂBUȚ VASILE și BĂBUȚ MARIANA ADRIANA)

Proces verbal de afișare 21.05.2021

Intenție de elaborare 21.05.2021

Memoriu justificativ 21.05.2021

Reglementări urbanistice 21.05.2021

Reglementări urbanistice 21.05.2021

Situație existentă 21.05.2021

Plan de încadrare în zonă 21.05.2021

Obiective de utilitate publică 21.05.2021
PUZ-MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ANEXĂ EXISTENTĂ,TRANSFORMARE ÎN SERVICE AUTO,BIROURI ŞI LOCUINŢĂ DE SERVICIU, beneficiar BOLDIJAR REMUS.

Proces verbal de afișare 19.01.2021

Intenție de elaborare 19.01.2021

Memoriu tehnic explificativ 18.01.2021

Plan de încadrare în zonă 18.01.2021

Plan de situație 18.01.2021

Arhivă

Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.