Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Acte necesare

Comp. AUTORIZARE TRANSPORT,COMERȚ​

Ultima actualizare: 20.09.2021

Documente necesare pentru obţinerea autorizaţiei de transport în regim de taxi

 1. Cerere-tip pentru eliberarea autorizaţiei de transport;
 2. Copie Certificat înregistrare ca transportator;
 3. Copie Certificat constatator - eliberat de ORC;
 4. Copie Certificat de competenţă profesională a persoanei desemnate (coordonator de transport) persoane juridice, ori copie a atestatului profesional al taximetristului în cazul persoanelor fizice autorizate;
 5. Cazierul judiciar al persoanei desemnate (coordonator de transport);
 6. Avizul medico-psihologic al persoanei desemnate în cazul persoanelor juridice sau a taximetristului în cazul persoanelor fizice autorizate;
 7. Cazierul fiscal al transportatorului, dacă acesta are calitatea de operator în activitate;
 8. Dovada achitării taxelor şi impozitelor chiriilor şi redevenţelor către Consiliul Local;
 9. Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului dacă acesta a mai executat servicii de transport în regim de taxi, cu menţionarea intervalelor când a avut interdicţii de a executa şi a motivului acestora;
 10. Declaraţie pe propria răspundere a transportatorului că poate asigura spaţiul de parcare pentru autovehiculul/autovehiculele cu care va executa serviciul, spaţiu deţinut în proprietate sau prin contract de închiriere pe toată durata contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport;
 11. Copie certificat de inmatriculare al autovehiculului din care sa rezulte ca acesta are o vechime mai mica de 5 ani;
 12. Permisul de conducere al conducatorului auto.
 13. Certificat de agreere al autovehiculului (eliberat de R.A.R.).
 14. Copie de verificare metrologica al aparatului de taxat.
 15. Copie asigurare persoane si bunuri.
 16. Copie buletin/carte de identitate.
 17. Dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de transport.
 18. Dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de taxi.
  Eliberare autorizatie Transport    165 lei
  Eliberare autorizatie Taxi            165 lei
  Viza autorizatie Transport           110 lei
  Viza autorizatie Taxi                     66 lei 

Acte anexate cererii de eliberare a autorizaţiei de funcţionare pentru societăţile comerciale:

 1. - cerere tip
 2. - certificat de înregistrare la Registrul Comerţului – copie;
 3. - certificat constatator punct de lucru – copie;
 4. - autorizaţie de mediu, pentru activităţile cu impact asupra mediului – copie;
 5. - actul de deţinere a spaţiului – copie;
 6. - notificare – de la Directia de Sanatate Publica a jud.Hunedoara;
 7. - acordul vecinilor, în cazul amplasării punctului de lucru în zone de locuinţe, activităţi cu impact asupra mediului;
 8. - contract salubritate – copie;
 9. - contract pompieri;
 10. - dosar plic;
 11. - taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare:
  • 1086lei– pentru activităţile "Bar" şi "Restaurant" pentru suprafete de peste 500mp
  • 543 lei – pentru activităţile "Bar" şi "Restaurant" pentru suprafete de pana la 500mp inclusiv
  • 110 lei – pentru restul activităţilor în mediul urban
  • 45 lei – pentru restul activităţilor în mediul rural
  Pentru vizarea anuală taxele sunt:
  • 543 lei – pentru activităţile "Bar" şi "Restaurant"
  • 55 lei – pentru restul activităţilor în mediul urban
  • 23 lei – pentru restul activităţilor în mediul ruralTitlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.