Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Acte necesare

Taxe-Impozite, Executări silite

ultima actualizare: 12.08.2021

Acte necesare pentru declararea bunuri dobândite - Persoane Fizice

 1. Acte necesare pentru declararea mijloacelor de transport
 2. Actele necesare pentru declararea apartamentelor
 3. Actele necesare pentru declararea clădirilor (caselor)
 4. Actele necesare pentru declararea clădirilor noi construite
 5. Actele necesare pentru declararea terenurilor
 6. Acte necesare pentru declararea terenurilor proprietate publică sau privată a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale inchiriate sau concesionate catre persoane fizice
 7. Acte necesare pentru declararea taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afişaj şi reclamă
 8. Acte necesare pentru scoaterea din evidenţa fiscală a terenurilor şi clădirilor
 9. Acte necesare pentru scoaterea din evidenţa fiscală a mijloacelor de transport

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală

 1. Cerere tip;
 2. Alte documente in funcţie de situaţie:
 3. Taxa extrajudiciara de timbru de 2 lei (Plata se poate face la momentul depunerii cererii).
 4. Buletin/Carte de identitate proprietar.
  Nota:
  Solicitarea certificatului se poate face şi de către un imputernicit care va prezenta:
  • IMPUTERNICIREA in original
  • copie BI/CI imputernicit
  • copie BI/CI a persoanei care imputerniceşte.Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.