Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
 

Acte necesare

Urbanism-Amenajarea teritoriului, Protejare monumente

Ultima actualizare: 31.08.2021

ACTE NECESARE PENTRU ...


... eliberarea CERTIFICATULUI DE URBANISM

CERERE- TIP (se descarcă de la Formulare online)
EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ - actualizat
PLAN CADASTRAL/TOPOGRAFIC (ORTOFOTOPLAN şi/sau EXTRAS DE PLAN CADASTRAL eliberate de OFICIUL DE CADASTRU);
CHITANŢĂ (copie) - pentru confirmarea achitării taxei de certificat de urbanism;

... prelungirea valabilităţii CERTIFICATULUI DE URBANISM

CERERE- TIP (se descarcă de la Formulare online)

... eliberarea AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE

CERERE- TIP (se descarcă de la Formulare online);
DOUĂ DOSARE:

PIESE SCRISE:

Certificat de urbanism-copie;
Extras de Carte Funciară;
Memoriu pe specialităţi;
Studiu geotehnic;
Referate de verificare a documentaţiei tehnice;
Avizele şi acordurile solicitate prin Certificatul de urbanism;
Acordul vecinilor (unde este cazul)

PIESE DESENATE:

Plan de încadrare în zonă a lucrării,emis de O.C.P.I.
Plan de situaţie întocmit de Proiecţie Stereografic 1970,vizat de O.C.P.I.
Plan privind construcţiile subterane;
Planşe pe specialităţi: arhitectură,structură,instalaţii;

CHITANŢĂ (copie) - pentru confirmarea achitării taxei de eliberare a Autorizaţiei de construire/desfiinţare.

... prelungirea valabilităţii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE
CERERE- TIP (se descarcă de la Formulare online)
Titlul proiectului: Informatizarea Primăriei Oraşului Simeria Programul: Fondul de Modernizare pentru dezvoltarea administraţiei la nivel local
Linia de finanţare: Phare RO2005/017-553.01.03.06
Beneficiar: Oraşul Simeria
Partener: Asociaţia pentru Integrarea Dezvoltării Durabile
Autoritatea contractantă: OPCP - Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului Finanţelor Autoritate de Implementare: UCRAP - Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
Acest website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site‐ului web.
Pentru eventuale informaţii şi sesizări legate de proiectele Phare contactaţi [email protected]
Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Copyright © Primaria Simeria 2008 - Toate drepturile rezervate.